torna

Detall de la notícia

Imatge 2675789

Convocatòria pública de subvencions per fomentar la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics al sector privat

Són subvencionables les instal·lacions de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, tant per a ús intern de les flotes i/o clients, com per a estacionaments de concurrència pública, per als tipus de programes següents:

 a) Programa 1: instal·lació de punts de recàrrega en estacionaments privats de fins a 22 kW en corrent altern (mode 3).

 b) Programa 2: punts de recàrrega en estacionaments privats, de 22 kW o més en corrent continu (mode 4) o de corrent continu i alterna (mode 3 i 4).

 c) Programa 3: punts de recàrrega en estacionaments privats per a ús públic (en llocs de concurrència pública). Aquests han de complir les condicions especificades a la convocatòria per integrar-se a la xarxa del Pla Pilot per al Desenvolupament d'una Infraestructura de Recàrrega de Vehicles Elèctrics a les Illes Balears (Pla MELIB).

Els beneficiaris de de les ajudes seran:

Grup 1: Empreses de lloguer d'automòbils sense conductor.

 Grup 2: Empreses turístiques de servei d'hostalatge.

 Grup 3: Tallers de reparació de vehicles.

 Grup 4: Altres empreses.

La quantia de la subvenció  per als programes 1 i 2 és el 40 % del pressupost de la inversió, amb els màxims d'inversió màxima admissible següents: 3.000 € per punt al programa 1 i 30.000 € per punt al programa 2

Per al programa 3 la subvenció serà del 50 % del pressupost de la inversió, amb el màxim d'inversió màxima admissible de 9.000 € per punt de recàrrega tipus piló de fins a 22 kW en corrent altern, i fins a 35.000 € per a punts de recàrrega de 22 kW o més en corrent continu.

Termini per a la presentació de sol·licituds: Del 19 de juny de 2018 fins el 14 d'agost de 2018

 Àmbit temporal: les actuacions s'han d'haver iniciat a partir de l'1 de gener de 2018 i estar finalitzades abans de 15 de novembre de 2018