Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Aprovat un model de formació del professorat enfocat a l'èxit educatiu

Aprovat un model de formació del professorat enfocat a l'èxit educatiu

Darrera actualització: Thu Aug 25 10:22:37 CEST 2016

El Consell de Govern va aprovar el passat 15 de juliol el Decret que regularà la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta normativa substituirà el Decret vigent fins ara 68/2001 de 18 de maig.

Aquest nou Decret vol donar resposta a les necessitats actuals del sistema educatiu de les Illes Balears i preveu que l’Administració educativa planifiqui la formació permanent del professorat, l’adeqüi a la realitat educativa de les Illes Balears i impulsi un model de formació al servei de les necessitats del propi sistema educatiu derivades dels objectius institucionals, sense oblidar les necessitats que totes les persones dedicades a la docència tenen per al seu propi desenvolupament professional.

Fins ara, la major part de la formació permanent del professorat s’ha impartit als centres de professorat (CEP) i tenia un impacte individual en el professor que feia el curs. El nou Decret proposa un canvi de filosofia amb la finalitat de dinamitzar la formació permanent i caminar cap a l’èxit educatiu i per això és essencial que més enllà de la formació individual, els coneixements adquirits per el professor tinguin un impacte directe en el dia a dia del centre educatiu on fan feina. Per això els CEP són eines essencials, ja que no es limiten a oferir cursos a les seves instal·lacions sinó que també esdevenen eines de suport a la formació en els centres, afavorint-hi la seva presència i fomentant-hi l’apropament als recursos formatius, materials didàctics i programes educatius. El Decret potencia la  formació en els propis centres educatius, de manera que es pugui adaptar al màxim a les necessitats de cada centre perquè tingui un impacte directe en les aules.

Els CEP continuaran fent formació però es prioritzarà la formació en els centres educatius de manera que es faci una proposta formativa global per a cada centre i fent un especial esment en metodologia per poder assolir una millora en el rendiment escolar dels alumnes. Per això, els assessors dels CEP es desplaçaran als centres per impartir formació i no a l’inrevés.

El Decret també preveu integrar i coordinar les diverses iniciatives proposades per organismes amb responsabilitat en matèria de formació del professorat per tal de mantenir la cohesió de totes les activitats, evitar llacunes en l’acció formativa i optimitzar els recursos disponibles. Per aquest motiu, ja s’ha negociat amb l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per a formació específica, a més d’altres entitats.

En aquest sentit, cal establir un model de formació permanent del professorat que sigui dinàmic i contribueixi a una millora constant de l’activitat docent i de la qualitat educativa. Per tal d’assolir aquests objectius, es fa necessari promoure processos d’avaluació de l’aprenentatge i fomentar la reflexió educativa i el debat, així com impulsar noves dinàmiques d’innovació i de recerca. Fins ara, el procediment era fer un curs al CEP i aconseguir els crèdits corresponents. Però ara, per aconseguir els crèdits, no només s’haurà d’haver finalitzat la formació sinó que també s’haurà de tenir en compte l’aplicació i l’avaluació a les aules dels coneixements adquirits ja que es vol afavorir la implicació i l’aprenentatge actiu.

Aquest Decret sorgeix d’una àmplia consulta amb el sector educatiu, des d’enquestes a tots els centres  a jornades de reflexions pedagògiques a cada CEP. La proposta de Decret ha estat consultada al Consell Escolar i el Consell Consultiu.

D’acord amb aquest Decret, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha elaborat el Pla Quadriennal de Formació del Professorat que s’aplicarà des del 2016 al 2020.

Més de 300 centres ja han fet formació al mateix centre

Des de l’inici de legislatura s’ha volgut potenciar la formació en centres. De fet, 306 centres educatius han participat durant aquest curs en projectes de formació en el mateix centre que han estat convocats per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. S’ha prioritzat la formació en els mateixos centres a partir de les seves demandes per mitjà de les diverses convocatòries de formació, partint del principi que la formació és de major qualitat si s’adequa a les necessitats particulars del professorat de cada lloc i a partir de les demandes dels centres educatius en el marc dels seus projectes.

Això ha suposat duplicar les formacions en centres educatius en relació al curs 2014-2015 ja que s’ha passat de 152 a 306 formacions a totes les Illes. Al curs 2015-2016 es va duplicar la quantitat pressupostada del curs 2014-2015, i per al curs 2016-2017 es triplicarà la quantitat inicial. Així mateix, s'ha d'afegir una millora en la dotació de recursos humans dels centres de professorat amb un increment de 6 assessors de formació.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears

Servei de Formació del Professorat:  -  

Telèfon 971177776 - Fax 971176948

Domini http://sfp.caib.es