vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2657569

Instruccions sobre convalidacions, exempcions i compatibilitat d'estudis als ensenyaments no universitaris de les Illes Balears