vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2654897

Histórico: Programa de Rehabilitació d'habitatge lliure per a destinar-lo a lloguer social

Si tens un immoble buit perquè no reuneix les condicions adequades per utilitzar-lo, ara l’IBAVI el rehabilita a canvi de la cessió per un termini de 9 anys, recuperable pel propietari a partir del tercer any.

L’IBAVI durà a terme la rehabilitació amb fons públics, i millorarà les seves condicions d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica, per destinar-lo a lloguer social.

L’IBAVI gestiona tot el procés de tramitació administrativa de permisos, llicències, redacció de projecte, concurs per la selecció d’empresa constructora, execució de les obres, final d’obra, i durà a terme el condicionament o la rehabilitació de l’habitatge millorant les seves condicions d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica, garantint al menys la millora d’una lletra en la qualificació energètica, la qual es reflectirà en l’expedició de la qualificació corresponent tal com estableix la llei.

A més a més, el propietari tindrà garantit el seu manteniment, la reparació dels desperfectes, i obtindrà el pagament d’una renda mensual.

Si està interessat en aquest programa emplenau l'imprés adjunt i us contactarem.

Per a més informació, pots cridar als telèfons 971 78 45 12 / 971 78 49 89 o descarregar les bases aquí.