torna

Detall de la notícia

Imatge 2654897

Històric: Programa de Rehabilitació d'habitatge lliure per a destinar-lo a lloguer social

Si tens un immoble buit perquè no reuneix les condicions adequades per utilitzar-lo, ara l’IBAVI el rehabilita a canvi de la cessió per un termini de 9 anys, recuperable pel propietari a partir del tercer any. Aquesta iniciativa forma part del Pla d’Habitatge Social 2015/2019 del Govern de les Illes Balears.

L’IBAVI en durà a terme la rehabilitació i millorarà les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica per destinar-lo a lloguer social.

L’IBAVI gestiona tot el procés de tramitació administrativa de permisos, llicències, redacció de projecte, concurs per a la selecció d’empresa constructora, execució de les obres i final d’obra; i durà a terme el condicionament o la rehabilitació de l’habitatge per millorar en la mesura del possible les seves condicions d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica, amb la garantia almenys de la millora d’una lletra en la qualificació energètica, la qual es reflectirà en l’expedició de la qualificació corresponent, tal com estableix la llei.

A més, el propietari tindrà garantit el manteniment i la reparació dels desperfectes, i obtindrà el pagament d’una renda mensual.

Si està interessat en aquest programa emplenau l'imprés adjunt i us contactarem.

Si vols viure a un d’aquests habitatges i tens menys de 40 anys, tens prioritat! Inscriu-te al Registre de Demandants a les oficines o a la web de l'IBAVI.

Per a més informació, pots adreçar-te a rehabilitacio@ibavi.caib.es, al telèfon 900 700 003 o descarregar les bases aquí..