Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Conveni de col·laboració amb l'AQU per acreditar els títols dels ensenyaments artístics superiors

Conveni de col·laboració amb l'AQU per acreditar els títols dels ensenyaments artístics superiors

Darrera actualització: Thu Jul 07 14:43:17 CEST 2016

La Conselleria d’Educació i Universitat ha signat un conveni de col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per tal de verificar els plans d’estudis dels ensenyament artístics superiors que s’imparteixen a l’actualitat a les Illes Balears.

Un dels objectius prioritaris de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior per aquesta legislatura és fer competitiu i de qualitat l’ensenyament superior artístic mitjançant la revisió de la seva oferta formativa, l’impuls de la recerca en els seus diferents àmbits i la col·laboració amb altres institucions.

En aquest cas la col·laboració amb l’AQU s’emmarca dins el compromís de dur a terme una revisió de la oferta formativa dels estudis artístics, així com de la seva ordenació acadèmica. Per al director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, Juanjo Montaño: “Una avaluació de la qualitat d’aquests ensenyaments com la que ens proposa la AQU té la finalitat de millorar l’activitat docent, investigadora i de gestió dels centres , així com fomentar l’excel·lència i mobilitat d’estudiants i professorat”.   

Cal destacar que una de les funcions de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) és l’avaluació, la certificació, el seguiment i l’acreditació, d’acord amb estàndards acadèmics i socials internacionals, dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials i propis que imparteixen els centres d’educació superior. En el cas de les Illes Balears l’AQU col·laborarà en la tasca d’avaluació de la qualitat dels plans d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents a títols superiors o els ensenyaments artístics de màster en distintes disciplines. 

La vigència del Conveni és de dos anys prorrogables.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears