torna

Detall de la notícia

Imatge 2651296

La presidenta Armengol visita les obres de retirada de fibrociment del CEIP Es Pont de Palma

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada del conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el batle de Palma, Josep Hila, ha visitat avui les obres de retirada de fibrociment del CEIP Es Pont de Palma.

Armengol ha remarcat la voluntat del Govern de millorar les infraestructures educatives de les Illes Balears i ha destacat que “des d’aquest Govern, tenim molt clara la nostra prioritat en aquesta legislatura; seguirem reivindicant millor finançament, el necessari per invertir en millor educació, més professors, baixada de ràtios, millors condicions pedagògiques i educatives i millora de les infraestructures educatives”. Armengol ha recordat que “hem invertit més de 9  milions d’euros aquesta legislatura en infraestructures educatives, sabem que es necessita més i per això seguirem reivindicant a Madrid”.

Per la seva banda, Martí March ha destacat que la millora d’infraestructures és un element clau de millora de la qualitat educativa. També ha anunciat que el mes de setembre es presentarà un pla de noves infraestructures educatives.

March ha explicat que la part més forta de les obres d’Es Pont es fan durant les vacances d’estiu, encara que la durada total de la intervenció serà de 5 mesos i, per tant, es concentra la feina incompatible amb l’activitat lectiva els mesos de juliol i agost.

El conseller d’Educació i Universitat ha destacat que encara és prest per fer balanç pressupostari, però que “a finals d’any es veurà que hi hagut un increment del pressupost d’Educació, no només per l’increment de professorat que s’ha produït el curs 2015-16 sinó també pel que hi haurà el proper curs 2016-17, que no estava pressupostat. Tot això, a més de la inversió que s’ha fet per a les substitucions, suposa un increment significatiu”. March ha afegit que aquest Govern està complint amb els seus compromisos i, en el cas de l’educació, s’està aplicant tant el que es va assumir amb l’acord marc signat amb els sindicats STEI, CCOO i ANPE com amb el que es va signar entre l’Assemblea de Docents, els grups parlamentaris i el Govern.

Intervenció CEIP Es Pont

El projecte de reforma previst al CEIP Es Pont suposa una inversió de 192.362,71 euros i inclou:

-          Demolició de la coberta de fibrociment i demés elements de fibrociment existents (baixants, dipòsit i xemeneia d’extracció de fums).

-          Instal·lació d’una coberta plana per a tot el centre simplificant la situació actual (tres tipus de coberta diferent).

-          Ampliació de la planta segona. Eliminar les filtracions d’aigua i comptar amb un espai reduït de magatzem tancant i cobrint un dels patis i l’escala d’accés a coberta.

-          Cobriment del pati. Se substitueixen les planxes de policarbonat per una nova coberta amb aïllament interior.

-          Reparació de la terrassa de la planta primera solucionant els problemes d’impermeabilització i construint de nou la coberta.

-          Reparació dels elements de formigó que actualment estan fissurats.

El projecte inclou una sèrie d’intervencions que afecten l’estructura de la coberta i que suposen la instal·lació d’un nou forjat per al cobriment del pati, un mur de càrrega per a la planta segona i el sanejament del formigó dels elements fissurats.

El termini previst per dur a terme les obres del CEIP Es Pont és de 5 mesos. La part més important de les obres es farà a l’estiu, de manera que quedin només intervencions que siguin compatibles amb el curs escolar.

Estat de les actuacions de retirada de cobertes i porxades de fibrociment amb amiant als centres educatius de les Illes Balears

La línia d'actuació de la Conselleria d’Educació i Universitat, a través de l'IBISEC, passa per prioritzar el moment en què s'ha de fer (no lectiu, o sigui, vacances o caps de setmanes) i la dimensió (de major a menor superfície a intervenir), ja que l'únic moment en què és perillós el fibrociment és quan es manipula; per tant, s'aprofita quan no hi ha alumnes al centre. El més comú és a cobertes i a porxades i és on s’està actuant preferentment. El que queda a centres educatius no és perillós per als seus usuaris, de fet, l'ús i comercialització d'aquest material està prohibit en construccions a partir de 2002 però aquesta prohibició no és extensible als elements ja instal·lats. Aquests es poden fer servir fins a la seva eliminació o el final de la seva vida útil.

En total, des de juliol de 2015 fins a finals de 2016 s’hauran fet 35 actuacions de retirada de fibrociment a centres educatius de totes les illes, fet que suposarà una inversió d’1.500.000 euros.

En el cas de Palma hi ha 5 intervencions previstes de retirada de fibrociment aquest estiu que suposen una inversió de 462.936,11 euros:

  • CEIP Es Pont. Coberta principal 192.362,57€
  • IES Guillem Sagrera. Porxo exterior (fase 1) 47.763,13€
  • IES Juníper Serra. Porxos exteriors 62.870,39€
  • CEIP Miquel Porcel Coberta 31.400 € 
  • IES Emili Darder Coberta porxo i habitatge conserge 128.540,02€

 

-          Fins acabar l’any hi ha previst fer 3 intervencions més per valor de 57.796,17 euros:

  • Francesc de Borja Moll  696,17€
  • IES Guillem Sagrera (fase 2) 30.000€
  •  IES Politècnic Coberta edificis tallers 27. 100€  

 

En total, des de juliol de 2015 fins a finals de 2016 s’hauran fet 14 intervencions de retirada de fibrociment a Palma. Enguany, fins a finals de 2016, se’n fan 8 per un import total de 520.732,28. Des de juliol de 2015 fins a finals de 2016 s’hauran invertit 2.753.758,54 euros en obres en general (retirada de fibrociment incloses) a 31 centres educatius a Palma.