Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Projecte de llei pel qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears

Darrera actualització: Tue Jun 28 13:39:38 CEST 2016

Aprovat el Projecte de llei pel qual es modifica el Text refós de la Compilació del dret civil de les Illes Balears, que té per objecte la modificació de determinats articles en matèria de successions que fan referència a les herències de successions intestades, en endavant, a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears