Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Convocatòria d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears

Convocatòria d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears

Darrera actualització: Tue Jul 12 10:52:18 CEST 2016

L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears.

 En concret, es pretén fomentar activitats com les següents:

 a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l’àmbit universitari, que tenguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d’actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l’àmbit universitari.

 b) Activitats formatives i informatives sobre temes vinculats a l’accés a la universitat, l’oferta d’estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l’actualització professional.

 c) Activitats de tipus cultural que tenguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries.

 d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 23 de juliol de 2016

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears