torna

Detall de la notícia

Publicació convocatòria COOPERANTS 2016

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants per l’any 2016.

Poden ser objecte de subvenció:

  Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament (annex 2).

 Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament (annex 3).

 Modalitat C. Joves voluntaris i voluntàries cooperants a països en desenvolupament (annex 4).