torna

Detall de la notícia

Imatge 2635813

Cursos d'anglès de preparació per a l'obtenció dels nivells Intermedi B2 i Avançat C1 de les escoles oficials d'idiomes, i de metodologia AICLE per a docents (NOVETAT)

Resolució del director general de Planificació Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 2 d’abril de 2019 per la qual es convoquen cursos d’anglès de preparació per a l’obtenció del certificat dels nivells Intermedi B2 i Avançat C1 de les escoles oficials d’idiomes, i cursos d’acreditació i actualització en metodologies per a l’aprenentatge d’àrees no lingüístiques en llengües estrangeres dirigits als docents en actiu d’educació infantil, primària, educació secundària obligatòria i postobligàtoria i de formació professional, tant de centres públics com de centres privats concertats de les Illes Balears

 

INFORMACIÓ IMPORTANT:

 

L’inscripció i matrícula als cursos d’anglès es realitzarà de manera presencial els dies  27 i 28 de juny a les Escoles Oficials d’Idiomes.

 

La prova d’anivellació es farà online prèviament a la formalització de la matrícula a través de l’enllaç que estarà actiu en aquesta pàgina web i a la de les EOI respectives els dies 25 i 26 de juny des de les 8:00 hores fins a les 23:59. 

Enllaç al TEST on-line: https://www.eoidigital.com/preinsbalearstol/

Oferta de cursos

 

1. Nivell Intermedi B2.1:

    EOI de Palma: 1 grup en horari de tarda

2. Nivell Intermedi B2.2:

    EOI de Palma: 1 grup en horari de tarda

   EOI de Manacor i EOI de Maó: 1 grup a cada escola en horari de tarda, tot dos en modalitat semipresencial

3. Nivell Avançat C1.1

    EOI de Palma: 1 grup en horari de tarda, modalitat semipresencial  

    EOI d’Eivissa:  1 grup en horari de tarda, modalitat presencial

4. Nivell Avançat C1.2

    EOI de Palma i EOI d’Eivissa: 1 grup a cada escola en horari de tarda, tot dos en modalitat semipresencial

 

 

La ràtio d’alumnes màxima serà de 25 alumnes per grup, la ràtio mínima serà de 12 alumnes per grup.