torna

Detall de la notícia

Imatge 2634069

Estadístiques de les inspeccions periòdiques ITV 2017

En el següent quadre figuren les dades dels defectes observats en aquells vehicles que han realitzats inspeccions periòdiques en alguna de les estacions d'ITV de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el 2017.

El quadre es divideix en nou categories de vehicles en què es poden observar el nombre de defectes trobats segons els capítols del Manual de Procediment d'Inspecció de les estacions ITV i el nombre de vehicles amb inspecció favorable i rebutjats en primera i altres inspeccions.

En el següent enllaç es pot accedir a les dades globals recopilades pel Ministeri d'Indústria, Economia i Competitivitat de les inspeccions periòdiques de l’any 2017 en totes les comunitats autònomes i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.