torna

Detall de la notícia

Imatge 2633068

Surten a licitació noves obres per reformes a centres educatius de les Illes Balears per valor de més de 674.000 euros

La Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant l’IBISEC publica avui al BOIB la licitació per via d’urgència de dues obres a centres educatius de les Illes Balears. El projecte principal contempla la reforma al CEIP Coll d’en Rebassa de Palma amb un pressupost de més de 545.000 euros. Mentre que la segona actuació consisteix en la retirada d’amiant de la coberta d’un dels edificis de l’IES Emili Darder de Palma. Els dos projectes sumen més de  674.000 euros.

Important reforma al CEIP Coll d’en Rebassa

El projecte previst al CEIP Coll d’en Rebassa de Palma comprèn diverses actuacions que suposaran una amplia reforma del centre. A més de la millora de les instal·lacions generals de sanejament, electricitat i fontaneria de tot l’edifici està previst la reforma de les cobertes planes de l’edifici amb aplicació d’una nova impermeabilització i reparació dels ampits d’obra, també es substituirà el tancament metàl∙lic sobre la part mitgera juntament amb la reforma dels banys de l’edifici, la anul∙lació de la fosa sèptica per sota del menjador, substitució del paviment i les fusteries, i l’eliminació de les piques existents a l’aula de logopèdia.

El projecte contempla també la reforma de la cuina amb una nova distribució i amb la dotació d’instal∙lacions d’electricitat, aigua i gas, i maquinaria. 

Aquesta obra surt a licitació amb un pressupost de 545.692 euros i el termini d’execució és de 6 mesos.

Retirada d’amiant a l’IES Emili Darder

L'obra prevista a l’IES Emili Darder de Palma és una de les actuacions de retirada de cobertes i porxades de fibrociment amb amiant als centres educatius de les Illes Balears. El projecte que surt a licitació avui és per a la substitució de plaques de fibrociment dels porxos d’un dels edificis del centre.  

Les obres consisteixen en la retirada de les plaques ondulades del porxo i la seva substitució per una cuberta de panells d’alumini lacat. També s’aprofitarà la intervenció per tractar elements estructurals de l’actual coberta i substituir els més deteriorats.

La intervenció inclou el transport i gestió adequada dels materials derivats del desmuntatge amb  continugut d’amiant per un gestor autoritzat.

El pressupost és de 128.540 euros i el termini d'execució de les obres és de 3  mesos.

Una vegada publicat al BOIB totes les empreses interessades poden presentar-se al procés de licitació.