torna

Detall de la notícia

Imatge 3767056

Proves d'accés especifiques als ensenyaments esportius de règim especial per al curs 2020-2021. (NOU: canvis en el lloc i horari de les proves)

Convocatòria proves d'acces específiques (setembre 2020)

Modalitats esportives: atletisme, bàsquet, futbol, hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme, vela amb aparell fill, vela amb aparell lliure

  • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 de juny de 2020 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme, i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears
  • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 28 d'agost de 2020, per la qual es nomenen els membres dels diferents tribunals de les proves de caràcter específic per accedir als ensenyaments esportius d'atletisme, bàsquet, futbol, hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme, i vela amb apareill fix i vela amb aparell lliure a  les Illes Balears per al curs 2020-2021

Inscripció telemàtica: de l'1 al 3 de setembre

Llistes provisionals: 4 de setembre

Termini de reclamacions: del 4 al 7 de setembre

Llistes definitives: 9 de setembre

Dates de les proves: del 10 al 21 de setembre, segons modalitat 

Proves d'accés específiques d'hípica a Menorca

  • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, d'1 de setembre de 2020, per la qual es regulen i es convoquen les proves d'accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d'hípica de grau mitjà a Menorca 
  • Resolució del director generl de Planificació, Ordenació i Centres, de 4 de setembre, per la qual es nomenen els membres del tribunal de les proves de caràcter específic per accedir als ensenyaments esportius d'hípica a Menorca per al curs 2020-2021

Inscripció telemàtica: del 7 al 9 de setembre

Les inscripcions s'han d'enviar al correu electrònic del centre de referència de Menorca, IES Cap de Llevant: iescapdellevant@educaib.eu

NOU: Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 9 de setembre de 2020, per la qual es substitueix un dels membres dels tribunals avaluadors de les proves d'accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de cicle inicial de Tècnic Esportiu en hípica a l'illa de Mallorca i l'illa de Menorca per al cus 2020-2021

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 15 de setembre de 2020, per la qual es substitueix un dels menbres dels tribunals avaluadors de les proves d'accés de caràcter específic als ensenyaments esportius del cicle inicial de Tècnic Esportiu en vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a l'illa de Menorca per al curs 2020-2021

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 d'abril de 2020 per la qual s'acorda el preu de la prova d'accés de caràcter específic i el preu del bloc específic per als ensenayments esportius de règim especial de les modalitats esportives d'Atletisme, Bàsquet, Hípica, Judo, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela per al curs 2020-2021