torna

Detall de la notícia

Imatge 3767056

Convocatòria 2021 de les proves d'accés generals als grau mitjà i superior dels ensenyaments esportius de règim especial

  • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 d'abril de 2021, per la qual es convoca la prova d'accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial, i es concreten aspectes sobre l'organització de la prova

 

  • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 26 d'abril de 2021, per la qual es convoca la prova d'accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius  de règim especial i es concreten aspectes sobre l'organització de la prova

 

Termini d'inscripció: del 10 al 13 de maig de 2021

Nomenament dels tribunals 

  • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 3 de maig de 2021, per la qual es nomenen els membres de la comissió avaluadora i els membres del tribunal de les proves  d'accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir  a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà i del cicle superior/nivel III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial, per a Mallorca (IES CTEIB)
  • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 10 de maig  de 2021, per la qual es nomenen els membres de la comissió avaluadora  i del tribunal de les proves d'accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà i del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial, per a Eivissa (IES ALGARB)
  • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 12 de maig de 2021, per la qual es nomenen els membres de la comissió avaluadora i del tribunal de les proves d'accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà i del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial, per a Menorca (IES CAP de LLEVANT)