torna

Detall de la notícia

Imatge 2618652

Sol·licitud implantació programes PMAR

Publicada Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de febrer de 2018 per la qual es regula el procediment per sol·licitar la implantació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics que no disposin d’autorització