Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Sol·licitud implantació programes PMAR

Sol·licitud implantació programes PMAR

Darrera actualització: Thu May 04 12:30:11 CEST 2017

Publicada Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de febrer de 2017 per la qual es regula el procediment per sol·licitar la implantació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics que no disposin d’autorització

Novetat 4/05/2017

Relació provisional de centres seleccionats i no seleccionats per a la implantació dels programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment als centres d'educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears