torna

Detall de la notícia

Imatge 2616100

Declaració responsable d'inici de les activitats incloses en les mesures per a la diversificació dels sectors pesquers i aqüícola

Les activitats de turisme pesquer o mariner, pesca-turisme i turisme aqüícola, regulades al Decret 22/2016, de 22 d'abril, pel qual es regulen les mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola a les Illes Balears s'iniciaran mitjançant la presentació telemàtica de la declaració responsable d'inici de l'activitat corresponent per mitjà d'aquest tràmit.