torna

Detall de la notícia

Imatge 2615511

Fons FEDER 2014-2020

Actuacions:

Subministrament i instal·lació d’equipaments d’aula digital per a centres docents públics de les Illes Balears

Curs 2019/2020:
a) L’actuació consisteix en la licitació d’un contracte per al subministrament i la instal·lació d’equipaments d’aula digitals per a aules d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de centres docents públics de les Illes Balears. S’entén per equipament d’aula digital el conjunt format per un monitor interactiu de 86”, un dispositiu hardware amb el sistema operatiu Android i una caixa de connexions.

El pressupost destinat a l’actuació és de 600.000 € i permetrà la instal·lació d’un mínim de 200 aules digitals basades en monitors interactius.

L'actuació final ha estat la instal·lació de 224 monitors interactius, amb un cost final de 599.540,48 €.


b) L’actuació consisteix en la licitació d’un contracte per al subministrament i la instal·lació d’equipaments d’aula digitals per a aules de batxillerat de centres docents públics de les Illes Balears. S’entén per equipament d’aula digital el conjunt format per un projector interactiu de 100", pissarra blanca, caixa de connexions i altaveus. 

El pressupost destinat a l’actuació és de 502.200 € i permetrà la instal·lació d’un mínim de 186 aules digitals basades en projectors interactius.

L'actuació final ha estat la instal·lació de 294 projectors interactius, amb un cost final de 500.526,18 €.

NOTA: El 52,17% del projecte és cofinançat en un 50% pel PO FEDER de les Illes Balears.

 

Curs 2018/2019:
a) L’actuació consisteix en la licitació d’un contracte per al subministrament i la instal·lació d’equipaments d’aula digitals per a aules d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de centres docents públics de les Illes Balears. S’entén per equipament d’aula digital el conjunt format per un monitor interactiu de 65” i una una caixa Android Box (per al sistema operatiu).

El pressupost destinat a l’actuació és de 357.750 € i permetrà la instal·lació d’un mínim de 159 aules digitals basades en monitors interactius.

L'actuació final ha estat la instal·lació de 224 monitors interactius, amb un cost final de 356.417,60 €.

b) L’actuació consisteix en la licitació d’un contracte per al subministrament i la instal·lació d’equipaments d’aula digitals per a aules de batxillerat de centres docents públics de les Illes Balears. S’entén per equipament d’aula digital el conjunt format per un projector interactiu de 100", pissarra blanca, caixa de connexions i altaveus. L'ordinador d'escriptori pertany a un altre contracte, també cofinançat amb fons FEDER.

El pressupost destinat a l’actuació és de 370.000 € i permetrà la instal·lació d’un mínim de 148 aules digitals basades en projectors interactius.

L'actuació final ha estat la instal·lació de 201 projectors interactius, amb un cost final de 369.679,20 €.

 

Curs 2017/2018:
a) L’actuació consisteix en la licitació d’un contracte per al subministrament i la instal·lació d’equipaments d’aula digitals per a aules d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de centres docents públics de les Illes Balears. S’entén per equipament d’aula digital el conjunt format per una pissarra digital interactiva (PDI), un projector de distància curta o ultra curta i dos altaveus autoamplificats. El pressupost destinat a l’actuació és de 280.000 € i permetrà la instal·lació d’un mínim de 112 aules digitals.

L'actuació final ha estat la instal·lació de 177 aules digitals, amb un cost final de 279.618,21 €.

b) L’actuació consisteix en un pla pilot per a la instal·lació de 6 projectors interactius per a aules de batxillerat de centres docents públics de les Illes Balears.

L'actuació final ha estat la instal·lació de 6 projectors interactius, amb un cost final de 13.757,70 €.


Curs 2016/2017:
L’actuació consisteix en la licitació d’un contracte per al subministrament i la instal·lació d’equipaments d’aula digitals per a aules d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de centres docents públics de les Illes Balears. S’entén per equipament d’aula digital el conjunt format per una pissarra digital interactiva (PDI), un projector de distància curta o ultra curta i dos altaveus autoamplificats. El pressupost destinat a l’actuació és de 290.000 € i permetrà la instal·lació d’un mínim de 116 aules digitals.

L'actuació final ha estat la instal·lació de 175 aules digitals, amb un cost final de 288.615,25 €.


Aquestes accions es desenvoluparan amb el cofinançament del 50% del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) corresponent al període 2014-2020, atès que està recollida en el Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.


El Programa Operatiu inclou dins de l’eix prioritari 2: Millora de l’ús de les TIC i l’accès a les mateixes, amb la prioritat de la inversió 2.C: Reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica:


La instalación de tecnologías de aula digital en aulas de educación primaria de centros públicos.

El objetivo de todas estas actuaciones es mejorar la conectividad de centros escolares, así como los recursos TIC de los mismos, facilitando la adopción de un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en las TIC, en el empleo de aplicaciones y servicios y en el acceso a contenidos digitales educativos por parte de docentes, alumnado y familias.


També l’eix prioritari 10: Invertir en educació, formació i formació professional per l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent, amb la prioritat d’inversió 10.E: Infraestructures d’educació i formació té relació amb l’actuació proposada ja els equipaments d’aula digital no són més que una infraestructura educativa destinada a millorar els processos d’ensenyament – aprenentatge.