torna

Detall de la notícia

Imatge 2613104

Informació Pública


Suspensió de terminis:


En aplicació de la disposició addicional segona del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència aquest Reial decret o les seves pròrrogues.

 

 

INFORMACIÓ PÚBLICA SERVEI D'AIGÜES SUPERFICIALS

 

 

INFORMACIÓ PÚBLICA SERVEI D'AIGÜES SUBTERRÀNIES