torna

Detall de la notícia

Imatge 2612356

Educació torna a impulsar els programes de reutilització de llibres i material didàctic als centres educatius de Balears

La Conselleria d’Educació i Universitat multiplica per cinc la dotació destinada al programa de reutilització de llibres i material didàctic per al curs 2016-17. Així ho han explicat avui matí el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas. Cal tenir present que el curs 2015-2016l’aportació per part del Govern de les Illes Balears va ser de 211.281 €.

 

Enguany, l’aportació de la Conselleria d’Educació i Universitat serà de1.100.000 €, passant de10 € per alumne de primària i 13 € per alumne de secundària adherit a 50 € per alumne adherit de primària i secundària el curs 2016-2017. 

Aquests programes s’apliquen a les Illes Balears des del 2008 a primària i des de 2009 a Secundària i han arribat a comptar amb 25 mil alumnes participants en el curs 2011/12. L’objectiu de la Conselleria d’Educació i Universitat es estimular la participació en aquests programes ja que, a més de donar suport econòmic a les famílies, també tenen una important vessant educativa. Educar en el respecte a la utilització dels materials que s’utilitzen dins els centres educatius, al bon ús que se’n fa i a compartir aquests materials amb els companys o amb els alumnes dels cursos posteriors és un argument essencial per impulsar aquests programes.

El programa de reutilització de llibres consisteix en la creació d’un fons de llibres i material didàctic de titularitat del centre que es nodreix de les aportacions econòmiques de les famílies (en concepte de dipòsit) i de la Conselleria amb el que s’adquireixen. En finalitzar el curs es retorna el dipòsit després de revisar si els llibres estan en bon estat i poden ser usats per un altre alumne el proper curs.

El programa s’aplica a centres públics i concertats. Els públics estan obligats a oferir-los sempre que hi hagi un mínim d’un 10% de l’alumnat del centre que sol·liciti adherir-s’hi. El curs actual hi ha 126 centres a Balears amb programes de reutilització de llibres, d’aquests, 11 són centres de Secundària i 115 centres d’Infantil i Primària.

Els centres de les Illes Balears ja han rebut les instruccions corresponents i es poden consultar al web de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa.

 

Inversió per alumne per part de la CAIB 

Cursos                 Primària                 Secundària 
2008/09               70 €                             0 
2009/10               75 €                         100 € 
2010/11               75 €                         100 € 
2011/12               75 €                         100 € 
2012/13               14 €                           17 € 
2013/14               14 €                           17 € 
2014/15               17 €                           21 € 
2015/16               10 €                           13 € 
2016/17               50 €                           50 € 


Total alumnes primària i secundària 

 

Curso                     Alumnat                  Inversió 

2008/09                  7.911                       640.827,40 € 
2009/10                17.202                     1.441.788,60 € 
2010/11                21.133                     1.682.323,80 € 
2011/12                25.067                     1.953.437,20 € 
2012/13               18.815                        269.540,00 € 
2013/14               18.043                        260.276,00 € 
2014/15               19.775                        345.631,00 € 
2015/16               20.466                        211.281,00 €