torna

Detall de la notícia

Imatge 2597369

Guia per reconèixer les espècies de peixos protegides a les Illes Balears

Per la raresa o la singularitat d'alguns peixos o el ritme de disminució d'algunes de les poblacions, les administracions públiques han impulsat normatives per assegurar-ne la conservació i preservar-les de la desaparició.

L'incompliment de la normativa de protecció pot comportar sancions considerables, per evitar aquestes circumstàncies s'ha redactat una guia per facilitar als pescadors el reconeixement de les espècies de peixos protegides del nostre litoral, i també per indicar-los què fer en cas de capturar-ne un exemplar.

Cal saber que la llista d'espècies de peixos protegides és variable, de manera que s'hi poden afegir o se'n poden excloure, segons l'estat de conservació. Seguidament es mostra la llista actualitzada.

NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ NOM CASTELLÀ NORMA DE PROTECCIÓ
Acipenser sturio Esturió Esturión Reial decret 139/2011, de 4 de febrer
Alopias vulpinus Centurió Pez zorro Reial decret 139/2011, de 4 de febrer
Carcharias taurus   Tiburón toro Ordre AAA/75/2012, de 12 de gener
Carcharodon carcharias Salroig, tauró blanc Tiburón blanco Reial decret 139/2011, de 4 de febrer
Cetorhinus maximus Pelegrí Tiburón peregrino Reial decret 139/2011, de 4 de febrer
Dipturus batis Morell Noriega Ordre AAA/75/2012, de 12 de gener
Galeorhinus galeus Cassó, ca marí Cazón Ordre AAA/1771/2015, de 31 d'agost
Gymnura altavela Mantellina, valellatina Raya mariposa Ordre AAA/75/2012, de 12 de gener
Hippocampus guttulatus Cavallet de mar Caballito de mar Reial decret 139/2011, de 4 de febrer
Hippocampus hippocampus Cavallet de mar Caballito de mar Reial decret 139/2011, de 4 de febrer
Isurus oxyrinchus Salroig Marrajo común Ordre AAA/1771/2015, de 31 d'agost
Lamna nasus Marraix Cailón Ordre AAA/1771/2015, de 31 d'agost
Leucoraja circularis Rajada Raya falsa vela Ordre AAA/1771/2015, de 31 d'agost
Leucoraja melitensis Rajada Raya Ordre AAA/1771/2015, de 31 d'agost
Mobula mobular Manta Manta raya Reial decret 139/2011, de 4 de febrer
Odontaspis ferox   Solrayo Ordre AAA/75/2012, de 12 de gener
Oxynotus centrina Peix porc Cerdo marino Ordre AAA/75/2012, de 12 de gener
Pristis pristis Peix serra Pez sierra Ordre AAA/75/2012, de 12 de gener
Pristis pectinata Peix serra Pez sierra Ordre AAA/75/2012, de 12 de gener
Rhinobatos cemiculus Guitarra, guitarró Guitarra Ordre AAA/1771/2015, de 31 d'agost
Rhinobatos rhinobatos Guitarra, guitarró Guitarra Ordre AAA/1771/2015, de 31 d'agost
Rostroraja alba Llissol, llençol Raya bramante Ordre AAA/71/2012, de 12 de gener
Sphyrna zygaena Llunada, cornuda Pez martillo Reial decret 139/2011, de 4 de febrer
Sphyrna lewini Llunada, cornuda Pez martillo Reial decret 139/2011, de 4 de febrer
Sphyrna mokarran Llunada, cornuda Pez martillo Reial decret 139/2011, de 4 de febrer
Squatina oculata Escat, àngel Pez ángel Ordre AAA/75/2012, de 12 de gener
Squatina squatina Escat, àngel Pez ángel Ordre AAA/75/2012, de 12 de gener
Squatina aculeata Escat, àngel Pez ángel Ordre AAA/75/2012, de 12 de gener