torna

Detall de la notícia

Relació de despeses de transport i manutenció ordinàries dins l'illa

A continuació es publiquen els costos desglossats de les despeses de transport i manutenció realitzats pels alts càrrecs del Govern en l'exercici de les seves funcions.