torna

Detall de la notícia

Relació d'atencions protocol·làries

A continuació es publiquen els costos desglossats de les atencions protocol·làries realitzades pels alts càrrecs del Govern en l'exercici de les seves funcions.