torna

Detall de la notícia

Imatge 2591069

La Mesa de Diàleg Permanent de pares i mares s'ha constituït avui a la Conselleria d'Educació i Universitat

La Conselleria d’Educació i Universitat ha acollit avui la primera reunió de la Mesa de Diàleg Permanent de pares i mares. La constitució d’aquesta Mesa suposa una passa més en el foment de la participació familiar en el món educatiu, un dels compromisos assumits per part del Govern des del principi de la legislatura. La Mesa dona resposta a una reivindicació històrica de les associacions de pares i mares de les Illes i a la vegada, garanteix l’existència d’un organisme en el que explicar els projectes de la Conselleria a les famílies per conèixer el seu parer sobre temes que els afecten.

A la reunió d’avui han assistit el conseller, Martí March, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas. A més, també han participat, dues persones en representació de la Conselleria d’Educació i Universitat, Manel Perelló i Francisca Giner, i un membre de la Direcció General d’Innovació, fent funcions de secretari, Josep Bernat Sánchez.

Quant als pares i mares han assistit Cristina Conti (COAPA Balears), Juan Jesús Bouzas (CONFAECIB), Glòria Ferrer (FAPA Mallorca), M. Isabel Carnero (FAPA Menorca), Pepita Costa (FAPA Eivissa) i Francesca Bernadette Faccioli (FAPA Formentera).

A més, també conformen la taula dos membres de reconegut prestigi: Fernando Martín i Jaume Salas.

En el decurs de la reunió s’ha tractat la modificació del Decret de la Mesa de Pares i Mares per tal de tenir en compte les recomanacions del Consell Escolar de les Illes Balears. Les qüestions que es modificaran estan centrades en la modificació de la composició de la Mesa per equilibrar la representació de l’administració i les FAPA’s; la designació dels dos membres de reconegut prestigi per consens de la Mesa i el pagament de les despeses de desplaçament dels membres de la Mesa que venen de les altres illes.

Al llarg de la trobada la Conselleria ha presentat l’esborrany de la convocatòria d’ajudes per a Federacions de Pares i Mares d’Alumnes que es reactiven des de 2010 i també s’han explicat les característiques de l’esborrany de la convocatòria d’ajudes de menjador del curs 2016/17.

Un òrgan de participació per a les famílies
La Mesa de Diàleg Permanent  és un òrgan col·legiat, les funcions del qual són l’estudi, la discussió i seguiment  i, si s’escau, la proposta sobre els assumptes que afectin l’àmbit educatiu de les Illes Balears, es especial sobre els avantprojectes i projectes de disposicions normatives rellevants que, en matèria educativa, elabori la Conselleria d’Educació i Universitats. Així mateix podrà proposar l’adopció de mesures sobre la millora de la qualitat de l’ensenyament i el seguiment d’aquestes.

La Mesa es constitueix com a un organisme de consulta i debat i haurà d’emetre un informe, facultatiu, no vinculant, en relació amb els projectes que elabori la Conselleria a petició de la direcció general encarregada de la tramitació. A més haurà de fer un seguiment dels assumptes que afecten l’àmbit educatiu de les Illes Balears i fer la corresponent proposta a la Conselleria  a més de proposar l’adopció de mesures sobre la millora de la qualitat de l’ensenyament i el seguiment d’aquestes.