torna

Detall de la notícia

Imatge 2578830

Mitjans humans de les empreses habilitades

 

Mitjans humans exigits a les empreses de serveis en matèria de seguretat industrial

Conforme a la Instrucció RI 1/2016, de 24 de febrer, del director general de Política Industrial, es defineix la vinculació i jornada laboral dels professionals habilitats i/o tècnics competents exigits a les empreses de serveis en matèria de seguretat industrial, que sol·licitin prestar-ne en aquesta Comunitat Autònoma. 

En data 8/4/2016 es publica la versió definitiva de la Instrucció RI 1/2016 després de la modificació introduïda per adaptar-la a la versió corregida del text dels acords presos pel grup de treball.