torna

Detall de la notícia

Imatge 2576910

L'EBAP analitza el sistema europeu de selecció d'empleats públics

Dins el marc del cicle d’innovació de l’EBAP, que es desenvolupa tant en matèria de formació com de selecció de persones, el dia 9 de març es va impartir un taller informal, al qual varen assistir alts funcionaris de l’Escola i d’altres òrgans del Govern, juntament amb alguns representants del Consell Rector de l’entitat, per abordar pros i contres del sistema europeu de selecció d’empleats públics que va entrar en funcionament el 2010.

Lourdes Aguiló, cap de departament de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, que ha viatjat recentment a Brussel•les i s’ha entrevistat amb els representants de la REPER (Representació Permanent d’Espanya davant la Unió Europea) i l’EPSO (Oficina Europea de Selecció de Personal) va compartir informació clau per comprendre el posicionament de “cercar el talent” que els organismes públics europeus defensen.

El sistema de selecció és radicalment contrari al sistema tradicional d’oposició que regeix en l’Administració pública del territori espanyol, i no se cerca la valoració d’uns coneixements acumulats memorísticament, sinó que se cerquen habilitats i intel·ligència.

Aguiló va explicar que hi ha una primera fase de preselecció, basada en uns tests de raonament (en concret, quatre): raonament verbal, raonament numèric, raonament abstracte i un test de judici situacional. Aquesta fase es desenvolupa amb ordinador.

A continuació hi ha la fase de selecció, en què se cerquen unes competències concretes; Aguiló va esmentar set competències que han de demostrar tots els aspirants (competències d’anàlisi i resolució de problemes, capacitat comunicativa, qualitat i resultats, aprenentatge i desenvolupament, prioritats i organització, i resiliència i treball en equip), i una vuitena competència anomenada competència de lideratge per ocupar llocs directius.

Exemples d’exercicis d’aquesta fase, que ja es du a terme a Brussel·les en un centre d’avaluació mitjançant avaluació per simulacre (assessment center), són: estudi de casos, entrevista estructurada, presentacions orals i dinàmica de grup.

En general, aquest sistema de selecció ofereix més garanties d’equitat —no cal dedicar molts de mesos, o fins i tot anys, a preparar les proves— i afegeix prestigi a les persones que el superen i al conjunt institucional.

Els assistents al taller, en general, coincidiren que alguns dels plantejaments del model europeu poden ser inclosos en els processos de selecció i de provisió de funcionaris malgrat la diferència de cultura de les nostres administracions.