torna

Detall de la notícia

Imatge 2572639

Manual pràctic d'informació i publicitat dels programes operatius FEDER i FSE de les Illes Balears 2014-2020

Requisits que s'han de complir en matèria d'informació i comunicació per poder guiar als beneficiaris dels ajuts en les tasques de gestió, seguiment i avaluació de les actuacions subvencionades pels programes operatius FEDER i FSE de les Illes Balears 2014-2020 de conformitat amb el compliment de les obligacions establertes en matèria d'informació i comunicació establerts en el Reglament (UE) Nº1303 / 2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 desembre 2013 i el Reglament d'Execució (UE) Nº 821/2014 de la Comissió de 28 de Juny, donant a conèixer el paper que exerceix la Unió Europea i la seva intervenció en el Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears en el període 2014-2020.