torna

Detall de la notícia

Imatge 2563277

La Conselleria d'Educació i Universitat incrementa en més d'un 37% la plantilla d'atenció a la diversitat a les Illes Balears

Des de l’inici de curs la Conselleria d’Educació i Universitat ha incrementat en més d’un 37% la plantilla de professors d’atenció a la diversitat dels centres educatius de les Illes Balears. Un increment de més de 291 professors dels que 50 corresponen a Eivissa, 2 a Formentera, 41 a Menorca i 198 a Mallorca.

Un dels compromisos adquirits per la Conselleria a l’inici d’aquesta legislatura va ser el de fer feina en base a donar una resposta adequada als alumnes amb necessitats especials i fer possible l’educació inclusiva a totes les Illes.

Per això en aquest primer curs i amb la finalitat de millorar l’atenció a  la diversitat la Conselleria d’Educació i Universitat ha incrementat en un 37.5% el número de professors de suport. El que suposa que la plantilla d’aquest professorat passa dels 777 del curs 2014-15 als 1.068 de l’actual. 

Per Illes a Eivissa l’increment ha estat de quasi un 43% (de 18 a 168,5), a Formentera d’un 20% (de 10 a 12), a Menorca d’un 52% (de 78 a 119) i a Mallorca de més d’un 34% (de571 a 769).

Entre els professors contractats es troben Pedagogs Terapeutes (PT), professors d’audició i llenguatge (AL) i d’Atenció a la diversitat (AD) que treballen directament amb infants amb necessitats educatives.  Es tracta d’una passa més cap al model d’Escola inclusiva que defensa la Conselleria  malgrat que es necessita continuar fent feina en atenció a la diversitat per tal de donar una resposta adequada als estudiants amb necessitats especials dels centres educatius de les Illes Balears.