torna

Detall de la notícia

Imatge 2561828

Educació convocarà comissions tècniques per estudiar les ràtios a Menorca i Pitiüses

La Conselleria d’Educació i Universitat constituirà comissions tècniques específiques sobre ràtios a Menorca i a Eivissa i Formentera. Les comissions estaran integrades per representants de la Direcció General de Planificació i Centres, els delegats territorials d’Educació i els representants sindicals. Aquesta decisió s’ha comunicat avui matí a la comissió tècnica de ràtios i es pren a ran de la proposta que feren els sindicats en aquest sentit a la Mesa Sectorial de 5 de febrer de 2016, en la que es va constituir aquesta comissió tècnica que avui s’ha reunit.

En el decurs de la reunió també s’ha reiterat el compromís de la Conselleria d’actuar en el curs 2016/2017  en els grups de 4t d’Educació Infantil (3 anys ) que es trobin per sobre de 20 alumnes per grup (+10%).  A més s’han acordat els objectius d’aquest grup de treball que es concentren en dos: mantenir informada la Mesa Sectorial sobre la situació de les ràtios tal i com es va fixar a l’Acord Marc de 30 de setembre de 2015 i analitzar la situació centre per centre.

A la mesa tècnica també s’ha tractat la situació dels centres incomplets, aquells que tenen alumnes de diferents nivells a la mateixa aula, aprovant ràtios més reduïdes proporcionalment al nombre de grups de diferents edats que comparteixen la mateixa aula.

També s’han dibuixat diferents escenaris d’increment de professorat depenent del nombre d’alumnes matriculats per al proper curs 2016/17. A proposta dels sindicats la Conselleria s’ha compromès a estudiar la possibilitat de tenir en compte el percentatge d’alumnes NESE a l’hora de marcar les ràtios.

Dades sobre ràtios

La Conselleria no té en compte el Decret “Estarellas” que fixava aquestes ràtios en paràmetres superiors, sinó que aplica des de l’inici de curs les ràtios que marca la Llei Estatal (LOMCE) que estableix per a Educació Infantil i Primària, 25 alumnes (+10% per necessitats immediates d’escolarització), per a ESO 30 (+10%), per a Batxillerat 35 (+10%).

Des de Planificació i Centres s’ha explicat que en aquests moments totes les ràtios mitjanes d’alumnes/grup als distints nivells estan per davall dels mínims legals. En compliment al que establia l’Acord Marc, la Conselleria ha incrementat la dotació de professorat de centres públics d’Infantil i Primària, en més de 70 professors, atenent a criteris de ràtios elevades. Això ha suposat el desdoblament d’algunes unitats, tot i que sempre es respecta la voluntat dels centres i les seves circumstàncies, de manera que hi ha casos en els que no s’ha desdoblat però s’ha incorporat un professor de suport més.