torna

Detall de la notícia

Imatge 2559198

Apuntau-vos a les proves de competències clau

 

Voleu accedir a un certificat de professionalitat de nivell 2 o de nivell 3? Apuntau-vos a les proves de competències

Per accedir a la formació de mòduls formatius de certificats de professionalitat de nivell 2 de qualificació professional, els alumnes han de complir alguna de les condicions següents:

CP

NIVELL 2

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2
 • Tenir un certificat de professionalitat  (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació profesional de primer grau -  FPI)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:

-          Tenir el títol de Graduat en educació secundària obligatòria o d’un títol de nivell acadèmic superior

-          Tenir un títol de Formació Professional Bàsica

-          Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)

-          Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa

-          Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional

 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat

 

 

Per accedir a la formació  dels mòduls formatius dels certificats de professionalitat de nivell 3 de qualificació professional, els alumnes han de complir alguna de les condicions següents:

CP

NIVELL 3

 • Tenir el  títol de Batxiller
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 3
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat que es vol accedir
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior:

-          Tenir el títol de Batxiller o certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries de Batxillerat, o tenir un títol de nivell acadèmic superior

-          Tenir un títol de Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior

-          Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa

-          Haver superat  la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional

 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat de professionalitat

 

Les exempcions per no haver de fer alguna de les proves de nivell 2 i de nivell 3 són:

Comunicació en llengua catalana nivell 2

 • Tenir el certificat de  coneixements de llengua catalana de nivell B2  expedit per la Direcció General de Política Lingüística o un certificat reconegut d’equivalència directa
 • Tenir una resolució d’homologació amb el certificat de coneixements de llengua catalana de nivell B2 emesa per una administració competent
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua catalana de nivell 2 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Comunicació en llengua catalana nivell 3

 • Tenir el certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1  expedit per la Direcció General de Política Lingüística o un certificat reconegut d’equivalència directa
 • Tenir  una resolució d’homologació amb el certificat de coneixements de llengua catalana C1 emesa per una administració competent
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua catalana de nivell 3 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Comunicació en llengua castellana

nivell 2

 • Tenir aprovada l’assignatura de llengua castellana de 4t d’ESO
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua castellana de nivell B2 expedit per una escola oficial d’idiomes o un altre organisme oficial
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua castellana de nivell 2 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Comunicació en llengua castellana

nivell 3 

 • Tenir aprovada l’assignatura de llengua castellana de 2n de Batxillerat
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua castellana de nivell C1 expedit per una escola oficial d’idiomes o un altre organisme oficial
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua castellana de nivell 3 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Competència matemàtica

 nivell 2 

 • Tenir aprovada l’assignatura de matemàtiques de 4t d’ESO
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Competència matemàtica de nivell 2 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

 

Competència matemàtica

 nivell 3

 • Tenir aprovada l’assignatura de matemàtiques de 2n de Batxillerat
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Competència matemàtica de nivell 3 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Comunicació llengua estrangera

nivell 2 

 • Tenir aprovada l’assignatura de primera llengua estrangera de 4t d’ESO, si coincideix amb la llengua del certificat de professionalitat
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat de comunicació en llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell 2 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell A2 expedit per una escola oficial d’idiomes o una altra entitat certificadora reconeguda en l’Estat espanyol o internacionalment

Comunicació llengua estrangera

nivell 3 

 • Tenir aprovada l’assignatura de primera llengua estrangera de 2n de Batxillerat, si coincideix amb la llengua del certificat de professionalitat
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat de comunicació en llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell 3 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell B1 expedit per una escola oficial d’idiomes o una altra entitat certificadora reconeguda en l’Estat espanyol o internacionalment

 

 

 

Amb l’objecte de facilitar l’accés als certificats de professionalitat de nivell 2 i de nivell 3 a les persones que no tenen la titulació requerida s’han programat les dates de proves de competències clau de matemàtiques, llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera (anglès) en  centres d’educació per a persones adultes (CEPA). Si us voleu inscriure, heu d’anar al centre de formació on vulgueu cursar el certificat o a qualsevol dels CEPA següents:

Centre

Municipi /illa

Telèfon

Adreça

CEPA Ciutadella

Ciutadella (Menorca)

971386124

C/ de Mallorca, 67

CEPA Joan Mir i Mir

Maó (Menorca)

971364758

C/ de Sant Joan, 10

CEPA Sant Antoni

Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

971348595

C/ d’Alacant, 33 07820

CEPA Pitiusses      

Eivissa (Eivissa)

971305368

C/  de Canàries, 12

CEPA Alcúdia

Alcúdia (Mallorca)

971548488

C/de Bennàssar, 8

CEPA Artà

Artà (Mallorca)

971829300

C/ Pere Amorós Esteva, 4

CEPA Mancomunitat del Raiguer

Binissalem (Mallorca)

971512157

C/ de l’Escola Graduada, 13 

CEPA Calvià

Magaluf (Mallorca)

971131350

Crta. de Sa Porrassa, local 6    

CEPA Sud

Campos (Mallorca)

971651942

Camí Revellar, s/n

CEPA La Balanguera

Palma (Mallorca)

971730265

C/Ramiro de Maeztu, 2

CEPA S’Arenal

S’Arenal (Mallorca)

971263477

C/ Diego Zaforteza, 7

CEPA Sa Pobla

Sa Pobla (Mallorca)

971542705

C/ del Mestre Arabí, 15


INFORMACIÓ PER A LES ENTITATS DE FORMACIÓ, OFICINES DEL SOIB I CEPA

El SOIB informarà als centres d’educació per a persones adultes (CEPA) dels alumnes inscrits a cadascuna de les convocatòries, n’expedirà els certificats i els hi remetrà perquè els alumnes els puguin recollir al centre on ha fet la prova.