torna

Detall de la notícia

Imatge 2559198

Apuntau-vos a les proves de competències clau

 Informació per a l’alumne/a 

Els requisits per accedir a un certificat de professionalitat de nivell 2  són:

CP

nivell 2

 • Tenir el títol de graduat en ESO.
 • Tenir superat el curs de 2n de BUP.
 • Estar en possessió d’un CP de nivell 2.
 • Estar en possessió d’un CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Tenir superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat que es vol accedir.
 • Estar en possessió del títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau, FPI).
 • Estar en possessió el títol de formació professional bàsica (inclou com a mínim un certificat de professionalitat de la mateixa família).
 • Complir amb els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
 •  
  • Graduat en educació secundària obligatòria.
  • Haver superat la prova d’accés regulada per l’Administració educativa.
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà.
  • Haver superat la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell I.
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior de formació professional.
 •  
  • Tenir un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos primers cursos del batxillerat unificat polivalent.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

Els requisits per accedir a un certificat de professionalitat de nivell 3 són:

CP nivell 3

 • Disposar del títol de batxillerat. 
 • Estar en possessió d’un CP de nivell 3.
 • Estar en possessió d’un CP de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
 • Estar en possessió del títol de Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà.
 • Complir amb els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, els quals són:
 •  
  •  Haver superat el curs específic de formació per a l’accés a cicles formatius de  grau superior.
  • Haver superat un cicle formatiu de grau mitjà
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat de professionalitat.

 Les exempcions per no haver de fer alguna de les proves de nivell 2 i de nivell 3 són:

Comunicació en llengua catalana nivell 2

 • Tenir el certificat de nivell B1 de català o equivalent.
 • Tenir aprovada l’assignatura de llengua catalana de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys.

Comunicació en llengua catalana nivell 3

 • Tenir el certificat de nivell B2 de català o equivalent.
 • Tenir  aprovada l’assignatura de llengua catalana de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys.

Comunicació en llengua castellana nivell 2

 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a la competència clau en llengua castellana de N2 que figuri en el Fitxer d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
 • Tenir aprovada l’assignatura de llengua castellana de 4t d’ESO.
 • Tenir aprovada l’assignatura de llengua castellana de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys.

Comunicació en llengua castellana nivell 3

 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a la competència clau en llengua castellana N3 que figuri en el Fitxer d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
 • Tenir aprovada l’assignatura de llengua castellana de 2n de Batxillerat.
 • Tenir aprovada l’assignatura de llengua castellana de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys.

Competència matemàtica nivell 2

 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a la competència clau en matemàtiques N2 que figuri en el Fitxer d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
 • Tenir aprovada l’assignatura de matemàtiques de 4t d’ESO.
 • Tenir aprovada l’assignatura de matemàtiques de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys.

Competència matemàtica nivell 3

 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a la competència clau en matemàtiques N3 que figuri en el Fitxer d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
 • Tenir aprovada l’assignatura de matemàtiques de 2n de Batxillerat.
 • Tenir aprovada l’assignatura de matemàtiques de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys.

Comunicació llengua estrangera nivell 2

 • Tenir el certificat de nivell Bàsic 2 de l’Escola Oficial d’Idiomes o equivalent a l’A2 del MECR.
 • Tenir aprovada l’assignatura d’anglès de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys.

Comunicació llengua estrangera nivell 3

 • Tenir el certificat de nivell Intermedi 2 de l’Escola Oficial d’Idiomes o equivalent al B1 del MECR.
 • Tenir aprovada l’assignatura d’anglès de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys.

Amb l’objecte de facilitar l’accés als certificats de professionalitat de nivell 2 i de nivell 3 a les persones que no tenen la titulació requerida s’han programat les dates de proves de competències clau de matemàtiques, llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera (anglès) en  centres d’educació per a persones adultes (CEPA). Si us voleu inscriure, heu d’anar al centre de formació on vulgueu cursar el certificat o a qualsevol dels CEPA següents:

Centre

Municipi /illa

Telèfon

Adreça

CEPA Ciutadella

Ciutadella (Menorca)

971386124

C/ de Mallorca, 67

CEPA Joan Mir i Mir

Maó (Menorca)

971364758

C/ de Sant Joan, 10

CEPA Sant Antoni

Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

971348595

C/ d’Alacant, 33 07820

CEPA Pitiusses      

Eivissa (Eivissa)

971305368

C/  de Canàries, 12

CEPA Alcúdia

Alcúdia (Mallorca)

971548488

C/de Bennàssar, 8

CEPA Artà

Artà (Mallorca)

971829300

C/ Pere Amorós Esteva, 4

CEPA Mancomunitat del Raiguer

Binissalem (Mallorca)

971512157

C/ de l’Escola Graduada, 13 

CEPA Calvià

Magaluf (Mallorca)

971131350

Crta. de Sa Porrassa, local 6    

CEPA Sud

Campos (Mallorca)

971651942

Camí Revellar, s/n

CEPA La Balanguera

Palma (Mallorca)

971730265

C/Ramiro de Maeztu, 2

CEPA S’Arenal

S’Arenal (Mallorca)

971263477

C/ Diego Zaforteza, 7

CEPA Sa Pobla

Sa Pobla (Mallorca)

971542705

C/ del Mestre Arabí, 15


INFORMACIÓ PER A LES ENTITATS DE FORMACIÓ, OFICINES DEL SOIB I CEPA

El SOIB informarà als centres d’educació per a persones adultes (CEPA) dels alumnes inscrits a cadascuna de les convocatòries, n’expedirà els certificats i els hi remetrà perquè els alumnes els puguin recollir al centre on ha fet la prova.