torna

Detall de la notícia

Imatge 2702042

Programació Any Llull 2016

Entre desembre de 1315 i març de 1316 moria un dels grans savis de l’occident europeu. Ramon Llull tenia uns 85 anys d’edat i sabem que va passar els darrers mesos de vida a Tunis, Nord d’Àfrica. Es desconeix si hi va morir o si el decés es va produir a Mallorca, a l’illa de naixença, on reposen les seves restes.

Va dedicar tota la seva vida, des que tenia una trentena d’anys, a conèixer i fer conèixer Déu, i en conseqüència, es va dedicar a descobrir el món que l’envoltava: segons la concepció medieval, el món era reflex de Déu. Mestre Ramon no havia estudiat a la Universitat, sinó que s’havia format de manera autodidacta. La recerca de la veritat el va dur a desenvolupar una tècnica racional, l’Art, amb la qual podia conèixer la realitat creada i podia convèncer els altres amb arguments racionals. Convençut que aquesta Art servia per arribar a la unificació de totes les ciències, la va formular i desenvolupar al llarg de tota la producció literària, que abraça un conjunt d’unes 260 obres.

Convençut de l’eficàcia del seu missatge, va fer servir tots els recursos lingüístics i literaris al seu abast per arribar a tots els públics possibles. És per això que va escriure obres en prosa i en vers, va redactar tractats complexos però també altres obres que actualment inclouríem en el gènere de la novel·la. Igualment, i pensant en la diversitat de receptors a qui es dirigia, s’hi va adaptar lingüísticament i va escriure en català, en àrab i en llatí. Pretenia apropar-se a tots els públics possibles, des del respecte i l’argumentació, allunyant-se de les imposicions, com era habitual en aquells moments.

Tots aquests motius fan de Ramon Llull un escriptor i pensador excepcional en l’Edat Mitjana. La seva repercussió en la formació de la llengua literària catalana i la vigència del missatge que va transmetre és el que justifica la commemoració del setè centenari de la mort.

 

Maribel Ripoll Perelló

Comissionada autònomica per a l'Any Llull