torna

Detall de la notícia

Imatge 2542696

Jornades d'Intercanvi d'Experiències a l'Educació Primària

JORNADES D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Dia 21 d’abril al CEP de Palma

Des del Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa hem organitzat amb la col·laboració del Servei de Formació del Professorat les Jornades d’Intercanvi d’Experiències a l’Educació Primària.

Aquestes jornades pretenen donar a conèixer i compartir experiències metodològiques innovadores i bones pràctiques educatives per afavorir i enriquir el procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes.

22/02/2016: Publicada la relació de centres seleccionats per a la presentació d’experiències a les Jornades d’Intercanvi d’Experiències a l’Educació Primària, que es duran a terme al CEP de Palma dia 21 d’abril de 2016.