torna

Detall de la notícia

Imatge 2748623

Banda Ampla Ultrarràpida (NGA) a les Illes Balears

Suggerències i al·legacions a zonesblanques@dgtic.caib.es

En la normativa d'ajudes de l'Estat es defineixen com a zones blanques NGA aquelles que no disposen de cobertura de xarxes de banda ampla de nova generació ni compten amb previsions per a la seva dotació per algun operador en el termini de tres anys, sobre la base de plans d'inversió creïbles. Per aquest motiu, es fa pública la identificació que es considera per part d'aquesta Comunitat Autònoma amb la finalitat de concretar el millor possible les localitats que encara es consideren "zones blanques NGA", amb la finalitat del seu estudi com a possibles candidates per a gaudir d’una subvenció FEDER aportada per la Unió Europea, dins el Pla de l’Agenda Digital per a Europa 2014 – 2020.

PORTES OBERTES.

PREPARACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA FEDER PER AL DESPLEGAMENT DE LA BANDA AMPLA ULTRARRÀPIDA A LES ZONES BLANQUES DE LES ILLES BALEARS.

El proper dia 29 de septembre, divendres, a les 10h00  a la seu de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, ubicat al C/Montenegro, 5 a Palma, el servei de telecomunicacions depenent de la direcció general de desenvolupament tecnològic explicarà la propera tramitació d'una convocatòria de subvencions finançat amb fons Feder per al desplegament de la banda ampla ultrarràpida a les distintes zones blanques de les Illes Balears. S'explicaran les passes que s'estan duent a terme,  el calendari previst per aquesta convocatòria (publicació, presentació d'ofertes, valoració, adjudicació, execució, presentació de memòria i justificacions, validació, inspecció i pagaments) i algunes característiques previstes.
Hi haurà torn de preguntes.
Tots els operadors d'accés estan convidats a aquesta jornada.