vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2529926

Prova lliure de batxillerat 2016 per a persones majors de 20 anys

Finalitat

La finalitat d’aquesta prova lliure és facilitar l’accés de les persones majors de 20 anys al títol de batxiller.

Convocatòria 2015-2016

El termini d’inscripció serà de l’11 al 22 de gener de 2016, ambdós inclosos, als centres on es durà a terme la prova.

La prova tindrà lloc els dies 22, 23, 24 i 25 de febrer de 2016.

Es convoquen les proves corresponents a les modalitats següents:

a) Arts: via d’arts plàstiques i via d’arts escèniques

b) Ciències i tecnologia

c) Humanitats i ciències socials

Lloc de realització

La prova es desenvoluparà als centres següents:

— A Mallorca: IES Ses Estacions (c. del Marquès de la Fontsanta, 12, 07005, Palma; telèfon 971 77 02 67).

— A Menorca: IES Joan Ramis i Ramis (av. de Vives Llull, 15, 07703, Maó; telèfon 971 36 01 33).

— A Eivissa: IES Santa Maria d’Eivissa (av. d’Ignasi Wallis, 33, 07800, Eivissa; telèfon 971 19 15 51).

Requisits de participació

Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits següents:

a) Tenir més de 20 anys o fer-los el primer dia de la prova.

b) Ser resident a les Illes Balears.

c) Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o qualsevol altre títol equivalent o homologable a efectes acadèmics.

d) No estar en possessió del títol de batxiller, regulat a l’article 37 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació o qualsevol altre títol declarat equivalent a tots els efectes.

e) No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en cap de les modalitats o règims.

Convalidacions i exempcions: vegeu-ne la Resolució.