torna

Detall de la notícia

Imatge 2528695

La Conselleria d'educació i Universitat crea 250 noves places orgàniques per consolidar les plantilles als centres de les Illes Balears

A la Mesa Sectorial d’Educació celebrada avui s’han aprovat dos importants acords que garanteixen una major estabilitat i mobilitat per els funcionaris de les Illes. Per una part, la Conselleria d’Educació i Universitat es compromet a crear 250 noves places per la plantilla fixa dels centres educatius de les Illes Balears, el que suposarà una major estabilitat pels centres i els professors, als que a més els permetrà una major mobilitat. I per l’altra, s’ha aprovat l’esborrany de la convocatòria d’oposicions a inspector d’educació de la Conselleria, unes places que no sortien a concurs des de l’any 2001.

La creació de 250 noves places per funcionaris de carrera suposa donar estabilitat als centres, que els funcionaris puguin consolidar les seves places ja que es convertiran en personal fixe i a més permetrà reforçar els equips de suport dels centres, ja que un 20% d’aquestes places 53 concretament, corresponen a places dels equips de suport (orientadors, àmbits, atenció a la diversitat, pedagogia terapèutica i audició i llenguatge). Per illes, aquesta convocatòria suposa 169 places per Mallorca, 24 per Menorca, 53 per Eivissa i 4 per Formentera.

Els increments més importants es troben en les especialitats d’infantil i primària, professors d’Informàtica i d’Anglès.

Les places que no quedin cobertes es reservaran per a les futures convocatòries d’oposicions a les que s’ha compromès aquesta Conselleria.  

En aquest acord aprovat avui, han participat a més de les distintes direccions generals de la Conselleria, els sindicats i els propis centres. La finalitat de la Conselleria és el d’ampliar i tractar de consolidar les plantilles fixes dels centres de les Illes. Amb aquest increment de places les plantilles a Educació primària estaran consolidades a un 92% i a secundària en un 80%. 

L’altre punt de la Mesa Sectorial és l’aprovació de l’esborrany de les oposicions a inspectors de la Conselleria d’Educació i Universitat. Es convoquen un total de 13 places, de les que 10 són per Mallorca, 2 per Menorca i 1 per Eivissa i Formentera. Es tracta de la primera oposició des de l’any 2001 i suposa que a principis del pròxim mes de febrer es publicarà al BOIB la convocatòria oficial d’oposicions. Tal i com es va comprometre la Conselleria al mes de juliol.

Cal recordar que l’objectiu de la Conselleria és el de reforçar la plantilla d’inspectors d’educació davant la situació de precarietat del Departament d’Inspecció Educativa, que no disposa de la plantilla necessària. S’ha de tenir en compte que l’any passat la plantilla d’inspectors d’educació per a les Illes Balears constava tan sols  de 9 persones (7 a Mallorca, 2 a Eivissa i Formentera i cap a Menorca). Al mes de juliol la Conselleria va fer un concurs de mèrits per al nou curs que suposà un increment en 14 inspectors (11 a Mallorca, 1 a Eivissa i 2 a Menorca). Així passarem  de 9 inspectors als 23.