torna

Detall de la notícia

Imatge 2528541

Tots els centres educatius de les Illes Balears podran tenir accés a banda ampla ultraràpida

El Govern de les Illes Balears, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i Red.es han arribat a un acord pel qual es podrà desenvolupar la banda ampla ultraràpida als centres docents no universitaris d'educació primària i secundària de les Illes Balears sostinguts amb recursos públics. En total s’invertiran 8.993.800 euros, dels quals 6.307.600 euros són de Fons FEDER a través de Red.es i la resta de la CAIB, que invertirà un màxim anual de 537.240 euros durant cinc anys.

Avui han presentat aquest acord, el vicepresident del Govern de les Illes Balears i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, i el conseller d’Educació i Universitat, Martí March. A la roda informativa han estat acompanyats per Benjamí Villoslada, director general de Desenvolupament Tecnològic i Jaume Ribas, director general d’Innovació i Comunitat Educativa. Es tracta d’una iniciativa conjunta de les dues conselleries.

Una de les característiques més destacades de l’acord és el compromís d’arribar a tots els centres independentment de la seva ubicació. Això vol dir que hi haurà centres on tenen greus problemes de connectivitat que podran gaudir una connectivitat mínima de 100 Mbps (això suposa en la pràctica desplegaments de fibra òptica o connexions inalàmbriques d’alta capacitat). S’ha de tenir present que actualment la major part dels centres públics tenen connectivitats compreses entre 10 i 30 Mbps, i alguns no arriben ni a aquesta xifra.

El conveni preveu que Red.es es faci càrrec del finançament de l’adaptació de les xarxes internes dels centres docents i del desplegament de les infraestructures de comunicacions necessàries per arribar als centres amb xarxes d’alta capacitat. Per la seva banda, el Govern de les Illes Balears es compromet a mantenir el servei de 100 Mbps durant 5 anys.

L’Administració de l’Estat promou aquesta iniciativa com a conseqüència de l’informe CORA (Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques) el qual proposa entre una de les seves principals mesures en l’àmbit d’Informàtica i Administració Electrònica, la connexió de tots els centres docents espanyols a Internet mitjançant xarxes de qualitat i altes capacitats per complir amb els objectius de connectivitat establerts per l’Agenda Digital Europea i l’Agenda Digital per a l'Estat espanyol.