torna

Detall de la notícia

Imatge 2522586

El Govern duplicarà les ajudes de lloguer i incrementa un 10% el parc d'habitatges de lloguer social

El vicepresident Biel Barceló, i el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Boned, han presentat avui el Pla d’Habitatge Social de les Illes Balears, que preveu iniciatives per garantir l’accés a l’habitatge a les persones sense recursos, com ara el lloguer social entre altres mesures. En aquest sentit, el Govern té previst duplicar les ajudes de lloguer alhora que incrementarà un 10 % el parc d’habitatges de renda social.

Durant la presentació del Pla, el vicepresident Biel Barceló ha anunciat que per a l’any 2016 “duplicarem les ajudes al lloguer, i passarem així dels 794 beneficiaris d’enguany, una xifra molt baixa que hem d’atribuir a la mala gestió de l’anterior Govern, a més de 1.600 beneficiaris, que podran rebre fins a 2.400 euros anuals per completar el lloguer de ca seva. El pressupost que hi destinarem és de prop de tres milions d’euros”.

En aquest mateix sentit s’ha manifestat el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Boned, el qual ha destacat que es tracta d’un Pla que “es desenvoluparà durant tota la legislatura, alhora que es redactarà una llei de l’habitatge que definirà el marc normatiu que ens permeti garantir una política d’habitatge centrada en les necessitats de les persones, per ara i per al futur”.

El vicepresident ha insistit en el fet que l’any que ve “incrementarem com a mínim un 10 % el nombre d’habitatges de lloguer social que des de l’IBAVI (Institut Balear de l’Habitatge) posarem a l’abast dels ciutadans en pitjor situació econòmica”.

Segons les dades facilitades per Biel Barceló i Joan Boned, les Illes Balears disposaran de 1.827 habitatges davant els 1.665 actuals, cosa que significa un 10 % més d’habitatges. L’augment es produeix perquè s’afegiran 162 pisos: 75 procedents de la SAREB, 78 del mateix Ibavi, i 9 d’un banc privat.

Barceló ha assenyalat que “tindrem més habitatges per destinar a lloguer social i garantirem que els preus siguin assumibles, adaptats a la situació de cada persona. Ningú no ha de pagar més del 30 % dels seus ingressos per tenir casa on viure”.

Per la seva banda, Boned ha ressaltat que el Pla d’Habitatge inclou un programa específic per a les persones que es trobin immerses en un procés de desnonament en tràmit o finalitzat, per tal d’ubicar-les al més aviat possible en un habitatge de l’IBAVI amb un preu adaptat a la seva situació econòmica. “Per a les situacions extraordinàries es pot rebaixar la renda fins a únicament un 10 % dels ingressos o fins i tot menys, si el cas ho requereix”.

Igualment, el conseller ha incidit en el fet que el Pla és obert i que els increments d’habitatges ara anunciats i les mesures són únicament el punt de partida. Boned s’ha referit també a la conveniència de captar habitatges privats per incorporar-los a la xarxa d’habitatges socials i així poder incrementar el percentatge del 10 % aconseguit els primers mesos de Govern. “Hem de ser capaços de posar en contacte els propietaris d’habitatges buits amb la gent que necessita accedir a un lloguer a un preu reduït i adequat a la seva situació per sota del preu de mercat”.

L’Administració s’encarregarà de la rehabilitació o adequació d’habitatges perquè es destinin a lloguer social durant nou anys —amb contractes de tres anys—, de manera que el propietari tengui el seu habitatge reformat, i rebrà a canvi 150 euros mensuals de lloguer. El conseller Boned ha explicat les característiques del Pla d’Habitatge Social del Govern de les Illes Balears, que té com a objectiu principal facilitar l’accés a l’habitatge, especialment a les persones que tenen més dificultats econòmiques.

Per això, el Pla se centra en el desenvolupament d’accions adreçades a obtenir un parc ampli d’habitatges de lloguer social per a la ciutadania i també a posar al seu abast ajudes econòmiques que els permetin assumir el pagament dels lloguers.

El Pla preveu diferents línies d’actuació que conflueixen en aquest objectiu.

Els eixos del Pla són:

— Una millor gestió de les ajudes estatals a l’habitatge.

— La reconversió en habitatges de lloguer de tots els habitatges buits i de promocions en construcció que té l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) en aquests moments.

— Un programa d’actuació d’emergència per a persones afectades per desnonaments.

— La captació d’habitatges lliures (de propietaris particulars, entitats bancàries o promotors) per destinar-los també a lloguer social.

— La col•laboració publicoprivada per a noves promocions que garanteixin l’increment de la borsa d’habitatge social al mateix temps que contribueixen a la reactivació econòmica del sector de la construcció.

Els primer mesos de feina a l’IBAVI, s’ha incrementat un 10%, el nombre d’habitatges que es podran destinar a lloguer social.

Es passa de 1.665 habitatges a 1.827. Un total de 75 habitatges procedents de la SAREB (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària), 9 d’una entitat bancària (Banc de Santander) i també 78 habitatges de promocions de l’IBAVI que o bé estaven sense ocupar, destinats a venda o estan en construcció i s’acabaran durant 2016, s’incorporen a la borsa d’habitatge social.

El Pla s’estructura en distints marcs d’actuació:

1. El foment del lloguer

Per a 2016, l’IBAVI disposarà d’un total de 3 milions d’euros procedents de fons estatals per destinar-los a ajudes al lloguer. Es poden beneficiar d’aquesta línia persones amb ingressos inferiors a 22.365 euros, modulable segons el nucli familiar. L’ajuda és del 40% de l’import del lloguer i tindran preferència les persones afectades per desnonaments. Per potenciar el lloguer, també es reconvertiran habitatges públics de l’IBAVI que estaven en règim de venda en habitatges de lloguer social.

2. Atenció a les situacions d’emergència

S’adequarà la renda a llogaters d’habitatges de l’IBAVI que passin per dificultats econòmiques i no puguin pagar la renda fixada. En aquests casos, per un temps, s’establirà una renda assumible durant dos anys. Les rendes de lloguer social varien entre els 150 i els 350/400 euros. En casos excepcionals d’emergència es podran limitar a un 10% dels ingressos si aquests són iguals o inferiors a una pensió no contributiva. En el darrer consell d’administració de l’IBAVI es va acordar la rebaixa de preus d’una sèrie d’habitatges perquè els lloguers més sol•licitats són els més baixos. El Pla d’Habitatge Social preveu també un procediment especial per facilitar una llar a persones que es troben immerses en un procés de desnonament en tràmit o ja finalitzat. Poden ser també beneficiàries aquelles persones que hagin vist greument alterada la seva situació econòmica en els darrers cinc anys, en termes d’esforç de pagament de l’habitatge, per exemple per destinar-hi més del 40% dels seus ingressos mensuals.

3. Captació d’habitatge lliure per destinar-lo a lloguer social

El Pla preveu fórmules que permetin posar en contacte els propietaris d’habitatges buits amb la gent que necessita accedir a un lloguer a un preu reduït i adequat a la seva situació per sota del preu de mercat. Aquesta línia d’acció estableix condicions perquè ambdues parts en resultin beneficiades. Aquesta línia d’acció es concreta en l’oferta, per part de l’Administració, de la rehabilitació o l’adequació d’habitatges perquè es destinin a lloguer social durant 9 anys (amb contractes de 3 anys).

El propietari té el seu habitatge reformat i rep 150 euros mensuals de lloguer. Es preveu una inversió mitjana de 10.000 euros per habitatge. Per al proper any 2016, l’IBAVI té ja una reserva de pressupost (250.000 euros) que permetrà oferir aquesta possibilitat per obtenir uns 25 habitatges per aquesta via. En funció de la resposta, s’anirà incrementat el pressupost per a aquesta línia d’acció. Una altra opció que preveu el Pla és captar grans casals als nuclis urbans per rehabilitar-los i destinar-los, com a espais compartits amb serveis comuns, a lloguer social. Promocions compartides (per exemple entre l’IBAVI, ajuntaments que disposin de sòl i promotors o constructors) o convenis de cessió d’habitatges amb entitats bancàries o amb promotors són altres vies de captació de nous habitatges per sumar-los al lloguer social.

4. Informació a la ciutadania

És clau informar els ciutadans i assessorar-los davant la problemàtica de l’habitatge. Informar-los dels habitatges que hi ha al seu abast i de les prestacions de les quals es poden beneficiar, a més de ajudar i guiar aquelles persones que es vegin immerses en processos de desnonaments. Per això, en breu es reobriran les oficines de l’habitatge a Menorca, Eivissa i Formentera que foren tancades en la legislatura anterior. I s’establiran canals de comunicació (web, xarxes socials i campanyes específiques) amb la ciutadania perquè tothom tengui accés als recursos disponibles.

5. El foment de la rehabilitació i la millora de l’eficiència energètica de les edificacions existents completen les principals línies d’acció.