torna

Detall de la notícia

Imatge 2511230

Reunió de la Mesa Sectorial d'Educació

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha valorat positivament la reunió de la Mesa Sectorial d’Educació celebrada avui a la Conselleria per tractar la recuperació de la paga extra corresponent a 2012 i els sexennis. A més, la Conselleria s’ha compromès a enviar una proposta concreta la propera setmana als sindicats que serà tractada a la Mesa Sectorial. El conseller també ha manifestat el seu respecte a la postura representada pels sindicats UOB i Alternativa.

March ha recordat que la reunió d'avui està directament relacionada amb  l’Acord assolit a la Mesa General d’Empleats Públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 28 d’octubre. Cal tenir present que aquest acord estableix que el 2015 es feia efectiu el pagament de 45 dies de la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de desembre de 2012. I que a partir de 2016 es farà efectiu el pagament de 91 dies pendents d’aquestes pagues segons la calendarització que es fixi a les meses sectorials respectives i que en el cas d’Educació s’ha de respectar l’Acord Marc signat dia 30 de setembre de 2015.

L’Acord Marc d’Educació estableix que el 2016 es recuperava el 50% de la paga extra de 2012 i que el cobrament per formació permanent i dels complement específic anual (sexennis) seria el 2017 i especifica que s’aixecarà la suspensió del reconeixement dels sexennis al personal docent en el mateix moment en què es recuperi el dret retributiu de les carreres professionals de la resta d'empleats públics de la CAIB que hagi quedat suspès o ajornat el mes de setembre de 2015. En la mesura de les disponibilitats pressupostàries el cobrament o reconeixement dels sexennis es durà a terme al setembre del 2016. La negociació es farà en el marc de la Mesa Sectorial d’Educació”. A més, l’Acord signat el passat mes d’octubre a Educació afegeix que “tots els punts de l’acord que es proposa, susceptibles de ser objecte del mateix tractament, es negociaran a la Mesa Sectorial d’Educació i, la resta, a la Mesa General de la de Funció Pública”.