torna

Detall de la notícia

Imatge 2511034

Relacions amb el Parlament

Funcions i serveis:

  • Coordinar i fer el seguiment en fase parlamentària del programa legislatiu del Govern.
  • Fer les actuacions preparatòries amb vista a la formació del criteri del Govern respecte a la presa en consideració de les proposicions de llei.
  • Sol·licitar a la conselleria o conselleries afectades la informació necessària per contestar adequadament les preguntes escrites i les sol·licituds d’informació.
  • Assignar a la conselleria o conselleries competents la preparació de la substanciació davant el Parlament d’iniciatives parlamentàries, com ara interpel·lacions i preguntes amb sol·licitud de resposta oral.
  • Atribuir a la conselleria o conselleries pertinents el seguiment de la tramitació de les proposicions no de llei.
  • Assignar el compliment de les mocions i resolucions aprovades per la cambra a la conselleria o conselleries competents en les matèries objecte del mandat parlamentari.
  • Aprofundir, amb la participació de totes les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma, en les pautes de coordinació establertes en relació amb les qüestions parlamentàries.