vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2507550

Memòries d'activitats

La Memòria d’activitats de l’EBAP dóna a conèixer tant els fets més destacats que deriven de la seva actuació com les principals dades estadístiques que presenta l’exercici de 2018. Ara, es pretén instaurar aquest tipus de publicació anual amb l’objectiu que les administracions, els empleats públics i la ciutadania en general coneguin de primera mà l’activitat formativa i en matèria de selecció de l’EBAP.

Tenint en compte que la Memòria d’activitats 2011-2014 ja explica l’estructura i l’organització de l’EBAP, la versió actual se centra a fer un balanç de l’actuació i la gestió al llarg de l’any 2018. Com es podrà comprovar amb la lectura de les dades aportades, hi ha motius per a la satisfacció, tot i que no s’ha de perdre de vista que el camí emprès per l’EBAP, en general, és el de la millora contínua i que, per als pròxims anys, ens hem compromès amb reptes molt rellevants des de la perspectiva de la innovació.