torna

Detall de la notícia

Imatge 2507203

La Conselleria d'Educació i Universitat presenta el Pla de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar d'aquesta legislatura

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha presentat avui matí les línies de actuació de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit). Ha estat acompanyat pel director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, i de la nova directora de l’Institut, Marta Escoda.
 
Un dels principals objectius de la Conselleria d’Educació i Universitat és la millora de la convivència escolar a les Illes Balears. Per això, impulsarà un pla des de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit) en el qual participaran tota la comunitat educativa i els equips directius dels centres. Les bones pràctiques que s’hi recolliran serviran de guia per a altres centres o institucions. Cal destacar que aquesta legislatura es vol incidir especialment en la prevenció.
 
La directora del Convivèxit, Marta Escoda Trobat, té una provada experiència com a orientadora educativa. Llicenciada en Pedagogia, ha fet feina, a través de la Fundació Estel, al centre Es Pinaret i al programa Alter i també ha fet d’orientadora de secundària i a l’EOEP Manacor. A més, és professora associada a la UIB i ha publicat diversos estudis sobre convivència escolar. El Convivèxit no disposava d’un director des d’octubre de 2014.
 
Aquest Institut és un òrgan consultiu les funcions del qual són avaluar i analitzar la convivència escolar a les nostres illes i organitzar programes i activitats adreçats a millorar la convivència escolar, així com prevenir, gestionar i resoldre els conflictes a l’àmbit educatiu.
 
Objectius i activitats del Pla Convivèxit 2015-2019
 
1. Treballar en el foment de la convivència positiva 
 

  • Dins la prevenció, es volen potenciar les bones pràctiques de millora de la convivència que es duen a terme als centres educatius de la comunitat mitjançant jornades i trobades amb els responsables d’aquests projectes, a fi d’aconseguir el reconeixement públic de les bones pràctiques.
  • La formació també serà clau en la prevenció i el tractament dels conflictes que poden afectar la convivència al centre. Per això, s’oferiran activitats de formació per promoure la millora del clima escolar i la resolució positiva dels conflictes als centres educatius, en coordinació amb el Servei de Formació del Professorat. A la vegada, es donarà suport a les comissions de convivència, als plans de convivència i als serveis de mediació escolar. S’impulsarà especialment la formació en pràctiques restauratives i en mediació. En totes aquestes iniciatives també s’hi implicarà les famílies, especialment les que estan en situació de risc.

 
2. Unitats de convivència i comitès d’experts 
 

  • El Convivèxit serà l’encarregat d’assessorar la comunitat educativa, en coordinació amb la Inspecció Educativa i els serveis jurídics, en el cas de conflictes significatius. Les unitats de convivència revisaran els projectes del centre i, en cas necessari, els modificaran. També elaboraran i difondran protocols de prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament escolar (bullying), d’assetjament virtual (grooming o sexting) i en altres situacions, com l’abús sexual, la violència de gènere, el maltractament, les situacions de dol, la desprotecció o el risc d’exclusió.
  • Es redefiniran les funcions del Comitè d’Experts per crear comissions específiques per a les diferents situacions que s’han d’estudiar.

 
3. Més coordinació i comunicació per optimitzar els recursos 
Es potenciarà la participació d’organismes similars (serveis socials, policies tutors, Oficina del Dret del Menor, UIB, Fiscalia de Menors, etc.) i de la resta de l’Administració educativa dins projectes o plans autonòmics, nacionals i internacionals, amb la finalitat de coordinar i optimitzar els recursos existents.
 
4. L’avaluació 
Finalment, aquest Institut avaluarà la convivència escolar als centres de les Illes Balears recollint i analitzant les memòries anuals de convivència escolar i fomentant mesures d’autoavaluació, a fi d’elaborar els plans de convivència dels centres educatius. A més, col·laborarà amb altres entitats per establir estratègies d’avaluació conjunta.
 
L’assoliment dels objectius de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar dependrà no només dels seus recursos humans i econòmics, sinó també de la coordinació, la participació i el suport d’altres sectors de l’Administració o de la comunitat.