torna

Detall de la notícia

Imatge 2485754

El Govern obté 75 habitatges de la SAREB per destinar-los a lloguer social

El Govern de les Illes Balears ha signat avui un conveni amb la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) en funció del qual podrà disposar d’un total de 75 habitatges procedents del SAREB per destinar-los a lloguer social.

L’acord amb la SAREB forma part de les actuacions que s’estan desenvolupant per articular el pla de lloguer social anunciat pel Govern, un pla que posarà a disposició dels ciutadans habitatges de lloguer a preus adequats al seu perfil econòmic. L’objectiu és pal·liar la greu problemàtica actual de falta d’habitatges de lloguer a preus assequibles, especialment per a les persones amb una situació de vulnerabilitat econòmica i social més acusada.

Els habitatges cedits per la SAREB són els primers de la llista d’habitatges que el pla posarà a l’abast dels ciutadans; a aquests, se n’hi sumaran d’altres procedents de diferents entitats bancàries amb les quals la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat manté reunions en aquests moments, a més dels propis recursos de què disposa l’Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi).

L’objectiu del Govern de les Illes Balears és fer efectiu el compromís de facilitar l’accés a l’habitatge dels ciutadans desenvolupant polítiques actives d’habitatge, abandonades durant l’anterior legislatura, que passen tant per l’obtenció d’un parc suficient d’habitatges de lloguer com per implicar en la definició d’aquestes polítiques totes les parts afectades per la problemàtica de l’habitatge que la crisi econòmica ha fet més palesa que mai, des de les ONG que atenen les persones amb dificultats o les que han destacat en la lluita lligada als desnonaments, fins a les mateixes entitats bancàries.

Els 75 habitatges de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària que gestionarà el Govern se reparteixen entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Alguns estan en aquests moments ocupats per persones en risc de perdre la llar per impagaments (situacions prèvies al llançament o també ocupacions irregulars, entre d’altres), i, en aquests casos, els afectats es podran acollir al lloguer social en les condicions que es detallaran en el futur pla. Tant aquests com els que estan buits formaran part de la borsa d’habitatges de lloguer social que gestionarà el pla del Govern. Així es dóna solució tant a qui no té recursos suficients per pagar un lloguer a preu de mercat com a les persones que per problemes sobrevinguts corren el risc de perdre casa seva.

Per disposar d’aquests habitatges de la SAREB, el Govern ha de pagar una contraprestació econòmica, que va de 75 a 125 euros mensuals per habitatge. El Govern té clar que els lloguers socials que hauran d’abonar les persones que accedeixin tant a aquests com a la resta d’habitatges del futur pla —criteri que comparteix amb la SAREB i que es reflecteix en el conveni— no pot superar mai el 30 % dels ingressos de què disposi la família, de manera que siguin assumibles per aquesta.

El conveni signat amb la SAREB té una durada de quatre anys. El Govern de les Illes Balears és el cinquè executiu autonòmic a arribar a acords de cessió d’habitatges amb la SAREB, després de Catalunya, Aragó, Galícia i el País Basc.

El nombre d’habitatges que el SAREB posa en aquests moments a disposició del Govern de les Illes Balears és de 75. No es descarta la possibilitat d’intentar l’aportació de més immobles si així es considera necessari per completar la borsa d’habitatges del pla de lloguer social.

Els habitatges estan ubicats als municipis d’Alcúdia, Andratx, Artà, Binissalem, Campos, Capdepera, Es Castell, Ciutadella, Consell, Felanitx, Formentera, Inca, Llucmajor, Manacor, Maó, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Palma, Sa Pobla, Santa Eugènia, Santa Eulària del Riu, Santanyí, Selva i Son Servera.