torna

Detall de la notícia

Imatge 2482550

Programa Educar en Justícia

La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ofereixen la possibilitat de participar en el programa Educar en Justícia.

Finalitat: Donar a conèixer el funcionament de la justícia, identificant cada un dels procediments judicials i aquells professionals que intervenen en qualsevol judici: jutge, fiscal, secretari, advocat defensor, acusat, testimonis, etc. Els alumnes podran assistir com a espectadors a un judici real.

Persones destinatàries: alumnat de Batxillerat, centres d’Educació de Persones Adultes i Cicles Formatius.

Activitats: Sessions a totes les illes.

Més informació: Servei d'Innovació Educativa 971 17 77 81 sie@dgice.caib.es

Curs 2018/2019

Curs 2017/2018

Curs 2016/2017

Curs 2015/2016