torna

Detall de la notícia

Imatge 2482550

Programa Educar en Justícia

La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, el Consell General de Poder Judicial i el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ofereixen la possibilitat de participar en el programa Educar en Justícia.

Finalitat

Donar a conèixer el funcionament de la justícia, identificant cada un dels procediments judicials i aquells professionals que intervenen en qualsevol judici: jutge, fiscal, secretari, advocat defensor, acusat, testimonis, etc. Els alumnes podran assistir com a espectadors a un judici real.

Destinaris

Alumnat de batxillerat, de centres d’educació de persones adultes i de cicles formatius.

Activitats

Sessions a totes les illes.

Més informació

Servei d'Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgice.caib.es.

Curs 2019-2020.

Curs 2018-2019.

Curs 2017-2018.