torna

Detall de la notícia

Imatge 2478329

Pla de Formació per a Entitats Locals 2017

Títol del curs: PEL 17 LE0020 Atenció a la ciutadania en anglès

Termini d’inscripció: del 23 de maig al 16 de juliol de 2017 (ambdós inclosos)

Durada del curs: 25 h

Modalitat: en línia, amb places disponibles per a personal de totes les illes.

Destinataris: exclusivament, el personal al servei de l’Administració local (curs inclòs en el Pla de Formació per a Entitats Locals).

Calendari d’impartició:

—    Activitat docent: del 25 de setembre al 19 de novembre de 2017 (ambdós inclosos).
—    Prova de nivell (només per a alumnes admesos): de l’11 al 17 de setembre de 2017 (ambdós inclosos).

Criteris de selecció:

1.    La condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix.
2.    La data de registre de la sol·licitud.
3.    Les persones que, en el moment de presentar la sol·licitud, acreditin que s’han reincorporat al servei actiu després d’un permís de maternitat o paternitat, o una excedència per cura de familiars o de persones amb discapacitat.

*Per a la resta d’instruccions, s’ha de consultar la Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 10 d’abril de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria del Pla de Formació per a Entitats Locals que organitza l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), corresponent a l’any 2017. Hi podeu accedir clicant '<aquí>.