torna

Detall de la notícia

Imatge 2461786

Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI)

NOVETAT

Resolució de dia 22 de març de 2018 del director general de Planificació, Ordenació  i Centres per la qual s’autoritza el Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI) i es dicten normes específiques d’admissió al mateix per al curs acadèmic 2018-2019