torna

Detall de la notícia

Imatge 2461786

Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI)

NOVETAT

Resolució de dia 11 de maig de 2020 del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per la qual es modifica, a causa de l'epidèmia COVID-19, la resolució de dia 6 de març de 2020 del director general de Planificació, Ordenació i Centres

 

Resolució de dia 6 de març de 2020 del director general de Planificació, Ordenació  i Centres per la qual s’autoritza el Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI) i es dicten normes específiques d’admissió al mateix per al curs acadèmic 2020-2021