torna

Detall de la notícia

Imatge 2461295

Presentació de candidatures als Premis Ramon Lull 2018

El Premi Ramon Llull de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va ser creat mitjançant el Decret 5/1997, de 23 de gener, publicat en el BOCAIB núm. 15, de 4 de febrer de 1997.

El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears és una distinció que té per objecte honorar i distingir, de manera individual i col·lectiva, les persones físiques i jurídiques que s’hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, de recerca, d’ensenyament i lingüístic.

El Decret 3/2014, de 10 de gener, regula els premis Ramon Llull.

 

Adjunt trobau el model de presentació de les candidatures als Premis Ramon Lull 2018, el qual haureu de presentar en format paper al Registre General de la Conselleria de Presidència. També es pot utilitzar qualsevol del mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 3/2003, de 26 de març.

El termini de presentació de candidatures comença el dia 4 d'octubre i finalitza el 15 de desembre del 2017.