torna

Detall de la notícia

Imatge 2468661

Presentació de candidatures a la Medalla d'Or de la CAIB 2018

La Medalla d’Or és el màxim guardó que atorga la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual i col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s’hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la labor de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l’àmbit de les Illes Balears.

El Decret 2/2014, de 10 de gener, regula la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Adjunt  trobau el model de presentació de les candidatures a la Medalla d'Or de la Comunitat de les Illes Balears 2018, el qual haureu de presentar en format paper al Registre General de la Conselleria de Presidència. També es pot utilitzar qualsevol del mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 3/2003, de 26 de març.

El termini de presentació de candidatures comença el dia 4 d'octubre i finalitza el 15 de desembre del 2017.