torna

Detall de la notícia

Instrucció 3/2015, d'1 de setembre, del director general d'Innovació i Comunitat Educativa, d'organització i funcionament dels equips d'orientació educativa i psicopedagògica i d'atenció primerenca per al curs 2015-2016

Instrucció 3/2015, d’1 de setembre, del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, d’organització i funcionament dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica i d’atenció primerenca per al curs 2015-2016