torna

Detall de la notícia

Imatge 2677482

Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UNED. Curs 2017-2018

Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 28 d’agost de 2017 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els estudiants en pràctiques del grau de pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)


La finalitat d’aquesta convocatòria és facilitar a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) una relació dels centres d’educació infantil, d'educació primària, de secundària obligatòria, de batxillerat, d’educació de persones adultes, dels centres d’educació especial, dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica (EOEP), dels equips d’atenció primerenca (EAP), dels centres de professors (CEP), de formació professional, d’ensenyaments artístics, d’ensenyament d’idiomes i d’ensenyaments esportius de les Illes Balears que compleixen els requisits especificats en els annexos de la convocatòria i que disposen de professors per tutoritzar les pràctiques dels alumnes dels estudis de grau de pedagogia i del màster de formació del professorat de la UNED.


D’acord amb aquesta Resolució, tots els centres educatius de les Illes Balears poden ser centres formadors d’estudiants universitaris en pràctiques, tant si són centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com si són centres privats, sempre que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears.


Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d’accedir al GestIB en el termini corresponent, han de fer clic damunt l’enllaç «UNED»  i han d’emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran, en la qual han d’escollir el pràcticum de què es tracti.

Els terminis per fer les inscripcions són els següents:

Pràcticum del grau de pedagogia: del 1 al 30 de setembre de 2017.

Pràcticum del Màster Universitari de Formació del Professorat: del 15 de setembre al 16 d’octubre de 2017.