Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Pràcticums 2016-2017. Pràctiques d'alumnes d'universitats amb les quals no s'ha signat cap conveni específic

Pràcticums 2016-2017. Pràctiques d'alumnes d'universitats amb les quals no s'ha signat cap conveni específic

Darrera actualització: Thu Aug 18 09:36:13 CEST 2016

Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 15 de juliol de 2015 per la qual s’estableix el procediment perquè els alumnes de les universitats amb les quals no s’ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

La dispersió en universitats de l’Estat d’alumnes amb la intenció de fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat ha determinat la necessitat d’establir les pautes per autoritzar-les i donar-hi cobertura formal.

Correspon a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior facilitar als alumnes l’accés al coneixement professionalitzador en el context educatiu de centres docents públics, centres privats concertats i centres privats reconeguts per la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i que segueixen el currículum de les Illes Balears.

La sol·lictud (annex II) juntament amb la documentació justificativa s'ha de lliurar a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior 

 

 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears