torna

Detall de la notícia

Imatge 3433474

Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UIB. Curs acadèmic 2018 - 2019

Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 2 de juliol de 2018 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears

L’objectiu d’aquesta convocatòria és facilitar a la UIB  una relació dels centres educatius de les Illes Balears que compleixen els requisits especificats en els annexos de la convocatòria i que disposen de docents per tutoritzar les pràctiques dels alumnes dels estudis de grau d’Educació Infantil, d’Educació Primària, de Psicologia, de Pedagogia i del Màster Universitari en Formació del Professorat de la UIB.

D’acord amb aquesta Resolució, els centres educatius de les Illes Balears sostinguts totalment o parcialment amb fons públics poden sol·licitar ser considerats centres formadors d’estudiants universitaris en pràctiques, sempre que compleixin els requisits establerts en la convocatòria.

Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d’accedir al GestIB en el termini corresponent, han de fer clic damunt l’enllaç «UIB»  i han d’emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran, en la qual han d’escollir el pràcticum de què es tracti.

Els terminis per fer les inscripcions són els següents:

Pràcticum de grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària:  del 9 de juliol al 7 de setembre de 2018.

Pràcticum del grau de Pedagogia: del 9 de juliol al 14 de setembre de 2018.

Pràcticum del grau de Psicologia: del 9 de juliol al 14 de setembre de 2018.

Pràcticum del Màster Universitari de Formació del Professorat: del 3 al 28 de setembre de 2018.